CBS

Recordaantal verhuizingen, behalve onder jongvolwassenen

Nederlanders verhuizen steeds vaker. Het aantal verhuizingen was vorig jaar het hoogst sinds veertig jaar. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar lag het aantal verhuizingen hoger dan in dezelfde periode in de jaren daarvoor. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag heeft gepubliceerd. In 2016 verhuisden bijna 1,8 miljoen mensen. Jongvolwassenen (zeventien tot twintig jaar) verhuizen minder vergeleken met mensen uit andere leeftijdscategorieën. Het aantal verhuizende jongvolwassenen daalde zelfs vanaf 2013 met 16.000 naar 181.000 in 2016. De oorzaak hiervoor zou het in 2014 ingevoerde studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten kunnen zijn. Daarin werd de gift vervangen door een lening, waardoor meer jongeren thuis blijven wonen. (ANP)

    • Wouter van Noort