‘Wat als Talpa een hoger bod doet?’

Aandeelhoudersvergadering TMG

De president-commissaris van TMG wil liever niet over John de Mol praten. Hoewel De Mol er zelf niet is, willen aandeelhouders dat wél.

De aandeelhouders van TMG zijn nog nét niet in de minderheid. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van TMG zijn bijna net zoveel advocaten en adviseurs als aandeelhouders aanwezig. De eerste groep is te herkennen aan hun grijze en donkerblauwe pakken. Aandeelhouders zijn veelal informeler gekleed, in geruite overhemden, of bruine jasjes.

Zo gek is deze verdeling niet: heel veel aandeelhouders heeft TMG, het moederbedrijf van De Telegraaf, niet meer over. Het Belgische Mediahuis, dat bezig is TMG over te nemen, bezit 60 procent van alle aandelen. Mediahuis is tevens eigenaar van NRC. Een kleine 30 procent van de TMG-aandelen is in handen van Talpa, het bedrijf van mediamiljardair John de Mol. Talpa wil TMG óók hebben en zegt nog altijd van plan te zijn een officieel bod uit te brengen.

Voor het eerst hebben de aandeelhouders nu de kans om de top van TMG te bevragen over de biedingsstrijd en de keuze om een deal te sluiten met Mediahuis – en niet met Talpa. Van die mogelijkheid maakt De Mol zelf geen gebruik. Hij is afwezig, net als de rest van de Talpa-top. Alleen zijn advocaat zit in de zaal, met de instructie geen vragen te stellen.

Kleine beleggers grijpen wél de kans vragen af te vuren. De man die ze allemaal moet opvangen is Jan Nooitgedagt. Als president-commissaris van TMG zit hij de vergadering voor. Maar sinds hij de TMG-bestuurders in maart heeft geschorst, is Nooitgedagt ook verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van TMG. Ook daarover moet hij dus verantwoording afleggen.

‘Dat zien we dan wel’

Waarom, willen de beleggers bijvoorbeeld weten, heeft Nooitgedagt een akkoord gesloten met Mediahuis, en niet verder onderhandeld met Talpa, dat meer geld biedt? En wat zijn eigenlijk de plannen van Talpa, als dat TMG in handen zou krijgen? Maar Nooitgedagt heeft weinig zin om over Talpa te praten. „Ik kan alleen maar spreken over Mediahuis, we bevelen onze aandeelhouders aan dat bod te aanvaarden. Als ik u niet kan overtuigen, ligt dat aan mijn overtuigingskracht”, zegt hij – niet aan de kwaliteit van het bod. Maar wat nou als er nou wél een officieel hoger bod komt van Talpa, wil een vertegenwoordiger BNP Paribas Asset Management weten. „Wat doet u dan?”  Op zo’n hypothetische vraag gaat Nooitgedagt niet in. „‘Als’ ligt in de toekomst”, zegt hij. „Dat zien we dan wel.”

Daar nemen beleggers geen genoegen mee – één van hen wendt zich tot Talpa’s advocaat, die weet immers wél wat Talpa van plan is. Eigenlijk wil Nooitgedagt verhinderen dat deze advocaat het woord neemt, maar Geert Koster van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) dringt aan. „Wat is de status? Komt er een bod? Komt er geen bod?”

Talpa’s advocaat, Egbert Vroom van advocatenkantoor Stibbe, komt na aarzelende toestemming van Nooitgedagt uit zijn stoel. De ‘intentie’ om een bod uit te brengen, zegt hij, is er nog steeds. Half april heeft Talpa een biedingsbericht ingeleverd bij de Autoriteit Financiële Markten, het is wachten op de goedkeuring. Daarna kan Talpa een officieel bod uitbrengen.

Wat Talpa precies met een bod wil bereiken, is onduidelijk. Het is vrijwel uitgesloten dat Mediahuis zijn belang van 60 procent aan De Mol zal verkopen. Talpa kan dus eindigen met maximaal 40 procent van de aandelen. Bij Mediahuis koesteren ze nog de stille hoop dat De Mol TMG loslaat en zijn aandelen toch aan hen verkoopt. Maar de kans is groter dat ze met De Mol te maken krijgen als grote minderheidsaandeelhouder.

De Mol heeft een mening

Ondanks zijn afwezigheid laat De Mol even merken dat hij wel een mening heeft. Zo stemt Talpa niet voor herbenoeming van Nooitgedagt als president-commissaris. Ook stemt Talpa niet in met extra salaris voor Nooitgedagt en de andere commissarissen. Voor de uitslag maakt het niets uit: Mediahuis bepaalt met zijn meerderheid van de aandelen wat er gebeurt. Maar liever zit je toch met je mede-aandeelhouder op dezelfde lijn.

Hoe dan ook moet Mediahuis, met of zonder Talpa, hard aan de slag met TMG. In de eerste vier maanden van dit jaar is TMG’s omzet met 7 procent gedaald naar 127 miljoen euro, met name doordat de advertentie-inkomsten met een kwart zijn teruggelopen. Ook de winstgevendheid is gedaald, mede als gevolg van de kosten van de overnamestrijd – dit jaar alleen is TMG al 5,3 miljoen euro kwijt aan advocaten en andere adviseurs.

De toekomstige baas van TMG, de Belg Marc Vangeel, ziet het desondanks zonnig in, zegt hij na afloop. „Ik ben een oude krijger”, zegt hij, in verwijzing naar zijn lange ervaring bij mediabedrijven. Na zijn komst half juni zal hij beginnen met het maken van een „goed begrijpbaar plan”. Want de wereld, zegt hij, is van zichzelf al „ingewikkeld genoeg”.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat directeur Paul Koster aanwezig was namens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Dat is onjuist. Geert Koster voerde het woord namens de VEB.

    • Teri van der Heijden