Onvrede onder agenten over falend autosysteem

In de brandbrief aan de korpsleiding schrijft de Amsterdamse politiechef Aalbersberg dat de veiligheid in het geding kan komen.

Foto Koen van Weel/ANP

Onder politieagenten bestaat grote onvrede over falende apparatuur in politieauto’s, zo blijkt uit een brandbrief die het Algemeen Dagblad en De Telegraaf in handen kregen. In de brief aan de landelijke politietop klaagt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg dat agenten door problemen met het zogeheten plaatsbepalingssysteem (PBS) hun werk niet goed kunnen uitvoeren.

Het PBS zit sinds 2015 in alle politieauto’s ingebouwd en is het interne navigatiesysteem van de politie. Met het systeem kan de meldkamer een route programmeren en politieauto’s zo rechtstreeks aansturen. Door het PBS zou minder mondelinge communicatie hoeven plaats te vinden tussen meldkamer en politieauto’s. Ook verstrekt de meldkamer extra informatie via het systeem. Daarnast moet het PBS ervoor zorgen dat agenten snel een andere route kunnen vinden bij bijvoorbeeld wegopbrekingen en kunnen agenten van elkaar zien waar ze zich bevinden.

In de brief schrijft Aalbersberg over verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit. De problemen zouden ervoor zorgen dat agenten met elkaar strijden om het gebruik van de “nog wel functionerende voertuigen”. Verder schrijft Aalbersberg dat de veiligheid in het geding kan komen: “Onze gezamenlijke zorgplicht voor een veilige taakuitoefening verdraagt zich niet met de huidige praktijk.” Aalbersberg verzoekt daarom snelle maatregelen. De brandbrief is mede ondertekend door de voorzitter van de Ondernemingsraad van Amsterdam, Ronald Lonnee.

COR

De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie Rob den Besten bevestigt de klachten: onlangs nam de COR de problemen met het PBS ook al op in een zestal speerpunten die door de korpsleiding snel verbeterd zouden moeten worden. Volgens Den Besten is het probleem dat de doorontwikkeling van het PBS stilligt het updaten van het systeem in de verschillende auto’s daarom moeizaam verloopt. Verschillende politieauto’s werken nu met verschillende systemen. Ook het onderhoud van het PBS vertoont gebreken.

Den Besten denkt niet dat het gebrekkig functioneren van PBS tot gevaarlijke situaties leidt.

“Een agent pakt vaak gewoon z’n telefoon om te navigeren. En met je portofoon kun je ook goed contact houden. Maar dat betekent niet dat het werken met dit systeem niet vreselijk hinderlijk is.”

Volgens Den Besten moet er op korte termijn geld vrijgemaakt worden. Het zou volgens hem gaan om een bedrag van tussen de 5 en 25 miljoen euro dat nodig is om de problemen op te lossen.

‘Nog geen technische oplossing’

Een woordvoerder van de korpsleiding bevestigt de ontvangst van de brief en zegt dat de problemen worden herkend. Volgens de woordvoerder is voor een deel van het probleem inmiddels een oplossing gevonden die wordt geïmplementeerd. Voor het probleem met het updaten van de auto’s is echter nog geen sluitende “technische oplossing” gevonden. De termijn waarop het probleem kan worden verholpen blijft daarmee onduidelijk. Volgens de woordvoerder liggen de kosten voor het verhelpen van het probleem “eerder rond de 5 dan rond de 25 miljoen”.

Het systeem zorgde al langer voor kopzorgen. Vorig jaar oktober meldde politievakbond ANPV in een aantal maanden honderden klachten te hebben ontvangen over het systeem, dat om de haverklap zou uitvallen. Ook zou de meldkamer regelmatig niet verbonden zijn met het PBS en waren er klachten over het materiaal van het navigatiesysteem.