Opinie

    • Tom-Jan Meeus

Heerlijk Thierry Baudet verbieden

None

In de politieke marketing is verbieden het nieuwe cashen. Ik las er laatst een fraai stuk over in The Observer. Als je in de VS aandacht wilt, moet je regelen dat mensen, bijvoorbeeld op een universiteit, pleiten voor een blokkade van jouw optredens. Kost niets, werkt altijd: de belangstelling zal exploderen.

Met boeken, muziek of films werkt het ook: zorg dat een groepje uitroept dat je werk te aanstootgevend voor publicatie of distributie is, en het kassucces komt vanzelf.

Blijkbaar zijn we erg gevoelig voor het idee dat anderen ons iets willen onthouden. Zoals hele volksstammen ook geloven dat ‘de media’ voor ons bepaalde feiten moedwillig verzwijgen.

Maar toen Twitter vorige week in Duitsland een anti-islamtweet van Wilders („They hate and kill us”) verwijderde, kreeg zijn tweet ongebruikelijk veel aandacht van diezelfde media. Ook dit verbod bevoordeelde de getroffene dus slechts.

Toch houden mensen hardnekkig vol dat je opvattingen kunt bestrijden door ze te onderdrukken. Zo protesteert – geen grap – de actiegroep ‘Utrecht voor Iedereen’ 19 juni tegen de komst van Thierry Baudet omdat „types zoals Baudet” door hun opvattingen over vrouwen en immigratie – nog steeds geen grap – „niet welkom zijn in Utrecht’’.

Omdat iedereen welkom is, is Baudet niet welkom: het verse Kamerlid reageerde schaterlachend op de redenering, en dat kon je hem moeilijk kwalijk nemen.

Zelf ben ik bang dat deze curieuze protestactie een verwoestend effect van ons identiteitsdebat is: zoals partijen in Den Haag elkaar steeds gretiger uitsluiten, zo doen burgers dat ook met elkaar, juist omdat dit uitsluiten ze een identiteit verschaft. Ik wijs jou af, dus ik besta.

Het gevolg is alleen dat het fraaiste aspect van maatschappelijk en politiek debat – ik gun jou het woord omdat ik je wil bestrijden – aan het verdwijnen is. We bewieroken voortaan liever onszelf dan dat we anderen overtuigen.

„Trump zou niet alleen een groot leider voor de VS zijn: hij zou een groot leider voor het hele Westen zijn”, twitterde Baudet juli 2016. Ik zou zeggen: daar moeten voor- en tegenstanders een stevige woordenstrijd aan kunnen wijden – zeker na Trumps opzegging van het klimaatakkoord.

Maar de kans dat zo’n debat er komt, we weten het allemaal, is minimaal. Liever heten we de andersdenkende niet welkom. Liever zeggen we dat een ontmoeting overbodig is.

We zijn nu zo geroutineerd in elkaar uitsluiten, dat marketeers zelfs al weten hoe je dat te gelde maakt. Onfatsoen en desinteresse als verdienmodel. Omdat we allemaal zo graag een zuiver zelfbeeld hebben.

    • Tom-Jan Meeus