Transparantie

Vaagheid over vergoede onkosten EU-parlement

Wat Europarlementariërs doen met de 40 miljoen euro aan onkostenvergoeding die ze samen elk jaar ontvangen is onduidelijk. Op verzoek van een aantal Europese media, waaronder de NOS, gaf slechts 8 procent van de ondervraagde parlementariërs volledig inzicht. Het gaat om de algemene onkostenvergoeding van 4.300 euro belastingvrij per maand, onder andere bedoeld voor huur van werkruimte in eigen land. Zeventien van de 26 Nederlandse Europarlementariërs gaven de NOS op een of andere manier inzicht in de besteding. VVD, PVV en SGP gaven geen antwoord. Ontvangers zijn overigens niet verplicht de onkostenvergoeding te verantwoorden. SP-Europarlementariër Dennis de Jong bepleit verplichte transparantie over de besteding van de onkostenvergoeding. Anders ontstaat het beeld van zelfverrijking, vindt hij. „Het gaat om de reputatie van het Europarlement.” (NRC)