Inflatie eurozone weer iets onder streefniveau ECB

De inflatie bedroeg in mei 1,4 procent, terwijl ze een maand eerder nog op de 1,9 procent zat.

Het gebouw van de Europese Centrale Bank in Frankfurt.
Het gebouw van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Foto Ronald Wittek / ANP

De inflatie in de eurozone lag in mei weer wat onder het niveau van tegen de 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) als doel stelt. Dat blijkt uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. Het prijspeil in de negentien eurolanden lag 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. In april zat de inflatie nog op de 1,9 procent.

In februari bereikte de inflatie voor het eerst in vier jaar de twee procent. De stijging van de prijzen heeft zich daarna nog niet gestabiliseerd op het streefniveau. Na het voor de ECB bemoedigende inflatiecijfer van drie maanden geleden, zakte het percentage in maart weer met 0,4 procentpunt.

De ECB ziet graag dat de inflatie vlak onder de 2 procent zit, omdat dat niveau het beste zou zijn voor de economie. Bij lagere inflatie worden consumenten en bedrijven gestimuleerd hun geld op te potten in plaats van uit te geven. Vóór 2017 was dat jarenlang het geval. Als de inflatie daarentegen te hoog boven de 2 procent uitstijgt, verliest het geld te snel zijn waarde, wat weer niet goed is voor het vertrouwen in de economie.

Energie

De inflatiedaling van afgelopen maand is vooral toe te schrijven aan de energiebranche. Daar nam de stijging van het prijspeil met 3 procentpunt af, van 7,6 procent in april naar 4,6 procent in mei. Ook de prijzen van onbewerkt voedsel en diensten stegen minder hard dan een maand eerder.

Niet alleen de algehele inflatie, maar ook de zogeheten kerninflatie ging omlaag. Dit inflatiecijfer, waarin de sterk veranderlijke prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak niet meetellen, bedroeg in mei 0,9 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager dan in april.

Lees ook: Waar wacht Mario Draghi nog op?

Omdat de kerninflatie zonder de vaak hevig fluctuerende prijzen voor energie, voedsel en genotsmiddelen stabieler is dan de algehele inflatie, is ze voor de ECB belangrijk bij het uitstippelen van het monetaire beleid in de eurozone. De centrale bank zet sinds 2014 stimuleringmaatregelen in om meer geld in de economie te pompen, zodat de inflatie naar het gewenste niveau stijgt. Tot die maatregelen behoren het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties en het verlagen van de rente.