Tekort aan gekwalificeerd personeel in zorg en bouw remt groei

Wel neemt in 2017 en 2018 de werkgelegenheid over het geheel toe en daalt het aantal WW-uitkeringen.

Uitkerkingsinstantie UWV.
Uitkerkingsinstantie UWV. Foto Robin van Lonkhuizen / ANP

De werkgelegenheid in Nederland neemt dit jaar en volgend jaar toe en het aantal WW-uitkeringen daalt. De krapte op de arbeidsmarkt, veroorzaakt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, kan de groei in onder meer de zorg en bouw remmen. Dat staat in de arbeidsmarktprognose voor 2017 en 2018 van uitkeringsinstantie UWV.

Dankzij de groeiende Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid toe met 226.000 banen tot 10,2 miljoen. Het aantal werknemersbanen - zowel vaste als flexibele banen - neemt voor het eerst in jaren iets sneller toe dan het aantal zelfstandigen. Vanaf 2018 speelt de uitzendbranche bovendien een minder belangrijke rol in de groeicijfers, hoewel het procentueel nog altijd de sterkste banengroei kent. Alleen de financiële sector en het openbaar bestuur blijven wat betreft banengroei achter.

Lees ook de analyse: Nu de economie aantrekt zullen werkgevers in de bouw en gezondheidszorg moeite krijgen met het vinden van personeel, voorspelt het UWV.

Het aantal WW-uitkeringen daalt tegelijkertijd met 100.000 tot 311.000 eind 2018. Wel blijft de daling van het aantal WW-uitkeringen van 55-plussers in 2017 achter. Jaarlijks ontstaan er ongeveer 900.000 vacatures, vooral door vraag naar arbeid in de detailhandel, zorg en horeca.

Krapte op de arbeidsmarkt

In onder meer de zorg, bouw, onderwijs en ICT zorgt een tekort aan gekwalificeerd personeel mogelijk voor een beperking van de groei in die sectoren. De krappere arbeidsmarkt blijkt uit toenemende aantal openstaande vacatures per duizend werknemers.

Dankzij de sterkere Nederlandse economie en het schrappen van bezuinigingen neemt het aantal banen in de gehele zorg wel voor het eerst in jaren weer toe, met ongeveer 30.000. Dit gaat vooral om banen in de kinderopvang, de thuiszorg en in de overige gezondheidszorg.

De slechte economische situatie in de zorg en bouw van de afgelopen jaren heeft er volgens het UWV toe geleid dat minder jongeren een opleiding en loopbaan in die richting kiezen. Hierdoor is er minder aanbod van arbeidskrachten. Dit kan een remmend effect hebben op de productie en banengroei in deze sectoren.