Brieven

Formatie

Er is nog een tiende mogelijkheid

Foto Remko de Waal/ANP

Met interesse heb ik het artikel gelezen over de negen opties die nog openliggen in de kabinetsformatie (24/5).

Mijns inziens is er nog een tiende en potentieel heel kansrijke optie: een meerderheidskabinet maar dan zonder programma.

Een minderheidskabinet kan geen programma hebben want je zult altijd extra partijen erbij moeten halen, dus dan liever een meerderheidskabinet zonder programma.

Die meerderheid zou dan van het motorblok met de GroenLinks moeten komen. Dat was toch ook de eerste keus. Maar waarom nu al een vastgetimmerd programma schrijven? Met al die stokpaardjes wordt dat niks. Laten we gewoon beginnen en laat dan ieder van de vier deelnemende partijen per onderwerp maar meerderheden in de Kamer proberen te krijgen voor hun ideeën. Voor de hand liggend is dan natuurlijk om dat eerst in het kabinet te doen met de coalitiegenoten, daarbij zo nodig verschillende beleidsvelden aan elkaar koppelend, maar als dat niet lukt verder winkelen bij de constructieve oppositie, zoals dat de afgelopen jaren ook heel goed gelukt is.