Aandeel duurzame energie stijgt nauwelijks

Klimaatverandering Er wordt meer groene energie verbruikt, maar fossiel stijgt bijna net zo hard, volgens het CBS. Voor 2020 moet veel veranderen.

Foto ANP

Het aandeel hernieuwbare energie is vorig jaar in Nederland nauwelijks gegroeid. In 2016 was 5,9 procent van de verbruikte energie duurzaam, in 2015 lag dit percentage op 5,8 procent. Opvallend is dat er vorig jaar in absolute cijfers wel meer duurzame energie werd verbruikt, maar deze toename valt bijna weg omdat het totale energieverbruik in diezelfde periode ook steeg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Vorig jaar werd er bijna 5 procent meer duurzame energie verbruikt dan het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in Nederland steeg in diezelfde periode met bijna 4 procent. Er werd vooral meer duurzame energie opgewekt uit wind en zon. Het energieverbruik uit deze bronnen nam in 2016 toe met ruim 20 procent. Dit is met name te danken aan windmolens op zee. Ook steeg de capaciteit aan zonnepanelen sterk, van 500 naar 2000 megawatt (MW).

Het aandeel duurzame energie uit biomassa nam juist af met twee procent. Dit heeft er vooral mee te maken dat het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer vorig jaar met ongeveer 20 procent is gedaald ten opzichte 2015. Verreweg de meeste duurzame energie, 63 procent, wordt in Nederland opgewekt met biomassa. Vorig jaar was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en een kleine 10 procent voor vervoer.

Energieakkoord

In 2020 moet Nederland vanwege een Europese richtlijn 14 procent van het energieverbruik duurzaam opwekken. Om dit te bewerkstelligen heeft Nederland in 2013 een Energieakkoord gesloten. Zo’n veertig partijen, van werkgeversorganisaties tot milieuorganisaties, maakten hierin bindende afspraken om de energieopwekking te verduurzamen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken (VVD) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit akkoord.

Nederland is nog altijd voor veruit het grootste deel afhankelijk van fossiele bronnen. Zo’n 40 procent van de energie wordt opgewekt door aardgas, 38 procent door olie en zo’n 13 procent komt uit steenkool.