Aandeel groene energie nauwelijks toegenomen

Er werd wel meer duurzame energie opgewekt maar deze toename valt bijna weg omdat het totale energieverbruik steeg.

Foto Remko de Waal/ANP

Het aandeel hernieuwbare energie is vorig jaar in Nederland nauwelijks gegroeid. In 2016 was 5,9 procent van de verbruikte energie duurzaam, in 2015 lag dit percentage op 5,8 procent. Opvallend is dat er vorig jaar in absolute cijfers wel meer duurzame energie werd verbruikt, maar deze toename valt bijna weg omdat het totale energieverbruik in diezelfde periode ook steeg. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van nieuwe cijfers.

Vorig jaar werd er bijna 5 procent meer duurzame energie verbruikt dan het jaar ervoor. Het totale energieverbruik in Nederland steeg in diezelfde periode met bijna 4 procent.

Lees ook: Kabinet worstelt met klimaat

Stijging windenergie

Vorig jaar werd vooral meer duurzame energie opgewekt uit wind en zon. Het energieverbruik uit deze bronnen nam in 2016 toe met ruim 20 procent. Dit is met name te danken aan het plaatsen van windmolens op zee. Ook steeg de capaciteit aan zonnepanelen sterk, van 500 naar 2000 megawatt (MW).

Lees ook: Kabinet juicht te vroeg over klimaat

Verreweg de meeste duurzame energie, 63 procent, wordt in Nederland opgewekt met biomassa. Vorig jaar was bijna de helft van het verbruik van hernieuwbare energie bestemd voor warmte, ruim 40 procent voor elektriciteit en een kleine 10 procent voor vervoer.

Energieakkoord

In 2020 moet Nederland vanwege een Europese richtlijn 14 procent van de verbruikte energie duurzaam opwekken. Om dit te bewerkstelligen heeft Nederland in 2013 een Energieakkoord gesloten. Zo’n veertig partijen, van werkgeversorganisaties tot milieuorganisaties, maakten hierin bindende afspraken om de energieopwekking te verduurzamen. Minister Kamp van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit akkoord.

Voor het energieverbruik is Nederland nog voor grootste deel afhankelijk van fossiele bronnen. Zo’n 40 procent van de energie wordt opgewekt door aardgas, zo’n 38 procent door olie. Een kleiner gedeelte, 13 procent, komt uit steenkool. Vorig jaar steeg het gebruik van aardgas terwijl het gebruik van steenkool juist daalde.