Is AkzoNobel nu veilig?

Overnamestrijd Met steun van de rechter heeft AkzoNobel een aandeelhoudersrevolte overleefd. Belager PPG resten twee mogelijkheden: afdruipen of een vijandig bod doen.

Beeld Lex van Lieshout/ANP

Met gemak won AkzoNobel maandagavond de rechtszaak tegen zijn aandeelhouders. Bestuur en commissarissen mogen zélf bepalen of ze in gesprek gaan met belager PPG. Zolang ze de belangen van het bedrijf en al zijn betrokkenen maar voor ogen houden. En de bedrijfstop van AkzoNobel vindt dat het verfbedrijf niet gebaat is bij een overname door PPG. Einde verhaal?

Dat hangt af van PPG. De branchegenoot uit Pittsburgh heeft tot donderdag om een bod uit te brengen, hoewel PPG een verzoek heeft ingediend om de deadline van 1 juni een week of twee te verschuiven. Succesvol of niet: PPG (13,5 miljard euro omzet) moet snel besluiten of het een vijandig bod doet op AkzoNobel (14,2 miljard euro omzet). Topman Michael McGarry heeft daar eerder nadrukkelijk mee gedreigd.

Hobbels

Zo’n vijandige overnamepoging is bijzonder risicovol. PPG moet dan een bedrag van rond de 30 miljard euro op tafel leggen zonder dat het in de boeken van Akzo heeft gekeken. Dat maakt ook een gedetailleerde inschatting van de mededingingsbezwaren moeilijk. Bovendien is onzeker of de Amerikanen zonder een aanbeveling van bestuur en commissarissen van AkzoNobel voldoende steun krijgen van de Akzo-aandeelhouders. Een vijandig bod kan dus zomaar mislukken – dat zou groot gezichtsverlies betekenen.

En dan is er ook nog de Stichting Prioriteitsaandelen van AkzoNobel. Die heeft het recht om in een noodsituatie een nieuw bestuur en commissarissen te benoemen. Dus al slaagt het bod, dan nog krijgt PPG aanvankelijk misschien niet eens greep op het management. Al deze onzekerheid kan ook banken huiverig maken om zo’n dure deal te financieren.

Deze hobbels verklaren waarom de aandelenkoers van Akzo, die schommelt rond 76 euro, zover achterblijft bij het bod van PPG van 96,75 euro. Beleggers houden er rekening mee dat PPG afdruipt.

Zulke hobbels verklaren óók waarom vijandige overnames in Nederland zelden voorkomen. Desondanks is een felle discussie losgebarsten over de bescherming van Nederlandse multinationals tegen ongewenste overnames. Behalve AkzoNobel kregen recent ook PostNL en Unilever te maken met een ongevraagde overnamepoging. Donderdag – toevallig ook de deadline voor PPG om een officieel bod uit te brengen – houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over het onderwerp.

De verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlanders: moeten we dat willen?

Demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft alvast een voorzet gedaan. Hij pleit onder meer voor een wettelijke bedenktijd van een jaar bij een vijandig bod. Kamp heeft steun van werkgeversclub VNO-NCW en een groot aantal topbestuurders. Beleggers, oud-voorzitter van de Ondernemingskamer Huub Willems en oud-bestuurder Jos Streppel (Aegon, KPN) waarschuwen daarentegen voor protectionisme, baantjesbescherming en het belonen van zwak bestuur.

In de kern gaat het debat over de machtsverdeling tussen aandeelhouders en bedrijfstop. Die is geregeld in de Corporate Governance Code (ook bekend als de code-Tabaksblat) en wordt bewaakt door de rechter. De zaak-AkzoNobel toont opnieuw dat bestuur en commissarissen relatief veel ruimte hebben om tegen de wens van hun kapitaalverschaffers in te gaan. Aandeelhouders die bij de rechter klagen omdat ze het niet eens zijn met de handelswijze van de bedrijfstop, moeten met een heel goed verhaal komen.

TMG

Eerder dit jaar maakte mediamiljardair John de Mol al tevergeefs bezwaar tegen de overname van TMG door het Vlaamse Mediahuis. De Mol, die ruim een kwart van de aandelen bezit, wil het moederbedrijf van de Telegraaf zelf ook overnemen en vond dat hij geen eerlijke kans had gekregen. Ook toen oordeelde de rechter dat er geen redenen waren om te twijfelen aan „een juist beleid of een juiste gang van zaken”.

Dat betekent echter niet dat AkzoNobel de strijd nu heeft gewonnen. Een vijandig bod mag zeer risicovol en in Nederland ongebruikelijk zijn, PPG-baas McGarry heeft er geen geheim van gemaakt dat hij AkzoNobel heel, heel graag wil hebben.