Sommige kinderen mogen niet mee op schoolreisje

Armoedebeleid De ouderbijdrage voor niet-verplichte activiteiten op Rotterdamse scholen moet omlaag en er moet meer geld uit het armoedebudget vrijkomen, vindt de PvdA.

Met lagere ouderbijdrage kunnen alle kinderen meedoen aan activiteiten, denkt PvdA.
Met lagere ouderbijdrage kunnen alle kinderen meedoen aan activiteiten, denkt PvdA. Foto RM

De PvdA wil dat scholen in Rotterdam ouders van leerlingen niet meer dan 50 euro per jaar aan vrijwillige bijdrage kunnen vragen. Nu is het bedrag dat scholen daarvoor kunnen rekenen onbeperkt. De school die het meeste vraagt is de Rotterdamse Schoolvereniging, met 771 euro per kind per jaar. „Daardoor sluit je kinderen van ouders met een laag inkomen uit”, zegt Co Engberts, PvdA-gemeenteraadslid. „Die melden zich daar natuurlijk niet aan.” Ook vindt hij dat de gemeente meer geld uit het armoedebudget vrij moet maken voor het betalen van de ouderbijdrage als eigen middelen ontbreken. „Daardoor mogen sommige kinderen niet mee met schoolreisjes. Want die worden daarvan betaald. Dan moeten ze op school blijven.”

Lees ook: Schuldhulp gaat mensen nu echt helpen

De hoogte van ouderbijdrage voor de basisschool verschilt per school. De ouders in de medezeggenschapsraad van de school moeten met het bedrag en de besteding ervan instemmen. Als ouders de bijdrage niet betalen, mag een school deelname van het kind aan een activiteit weigeren als die uit deze bijdrage betaald wordt en deze niet verplicht is in het onderwijsprogramma, zoals een schoolreis of een sinterklaasfeest. De school moet dan wel zorgen voor opvang van het kind.

Schoolgeld

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken heeft voor dit jaar vijf miljoen euro voor arme kinderen in Rotterdam vrijgemaakt. Dat zijn er naar schatting zo’n 30.000. Als voor al die kinderen het schoolgeld van gemiddeld 50 euro per jaar betaald moet worden, zou dat de gemeente dus zo’n 1,5 miljoen euro per jaar kosten en is het probleem opgelost, zegt Engberts.

De vraag is echter of het nodig is om de verantwoordelijkheid voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage geheel bij arme ouders weg te halen, zegt directeur Stoffel Boot (61) van basisschool De Akker in de Tarwewijk in Zuid. Dat is een van de armste wijken van Rotterdam.

„De bijdrage innen is ook een kwestie van goed boekhouden. Elk jaar zijn er zo’n veertig van de tweehonderd ouders van kinderen op mijn school die de bijdrage in september nog niet betaald hebben. Die bel ik allemaal op, meteen. Meestal betalen ze als ik uitleg dat de bijdrage bedoeld is voor schoolreisjes, boeken voor de schoolbieb en het sinterklaasfeest.”

Lees ook: Laat arme mensen niet solliciteren naar muziekles

Dubbeltje omdraaien

Meestal blijkt dat een stuk of tien ouders zo erg aan de grond zit dat Boot besluit de rekening zelf te betalen. „Dan heb je het over mensen met schulden of uitgeprocedeerde asielzoekers. Daar heb ik een potje voor. Ik ben een zuinige Zeeuw. Ik draai ieder dubbeltje drie keer om.”

Een andere basisschool in de Tarwewijk, de Elout van Soeterwoudeschool, waarvan Boot ook directeur is, kampt met een begrotingstekort uit het verleden. Dat is ontstaan doordat 80 procent van de ouders de vrijwillige bijdrage niet betaalde. „Maar dat is ook de schuld van de vorige directie. Die zat er niet achteraan. Als je dat niet doet, betaalt niemand. Het is wel Rotterdam-Zuid.” Gevolg is dat de kinderen uit de hoogste groepen van de school sinds vier jaar niet meer op werkweek gaan. „Daar is geen geld voor. Maar omdat ze allemaal niet gaan, merken ze er niet zoveel van.”

Ooit heeft Boot wel eens een leerling uit groep 4 van De Akker uitgesloten van schoolreis omdat zijn ouders hun bijdrage niet betaalden. „Maar dat doe ik nooit meer. Het jochie was als enige niet mee geweest naar de Efteling en liep er de dag erna verloren bij. Terwijl alle andere kinderen op school er uitgelaten verhalen over vertelden. Gruwelijk was het: een les voor mezelf.”