Pelgrimage op andermans voeten

Velen kennen de drang om alles achter zich te laten en op pelgrimage te gaan. Naar Santiago de Compostela in Spanje, Fátima in Portugal of een ander heilig oord. Maar met een blik in de agenda, verdwijnt het idee meestal snel naar de achtergrond. „Oóit”, denk je.

Voor dergelijke drukke mensen biedt de Portugese Carlos Gil een oplossing. De 52-jarige makelaar wandelt in jouw naam voor 2.500 euro naar het katholieke bedevaartsoord Fátima. Dat bedrag is exclusief het branden van een kaarsje of het opzeggen van een rozenkransgebed. Na afloop stuurt Gil een certificaat met daarop stempels, verstrekt door kerken op de route.

Gil begon zijn business in 2002, vertelde hij aan Reuters en AFP. Hij maakt jaarlijks één of twee pelgrimstochten. Helemaal nieuw is zijn idee van een ‘proxypelgrimage’ niet. In de Middeleeuwen betaalden rijke edellieden wier gezondheid of agenda geen bedevaart toeliet monniken om in hun naam de pelgrimstocht te ondernemen.

Fátima herbergt een heiligdom waar de maagd Maria in 1917 zesmaal zou zijn verschenen tegenover drie herderskinderen. Twee van hen werden twee weken geleden voor dit ‘Zonnewonder’ door paus Franciscus heilig verklaard. Zo’n vier miljoen mensen bezoeken het bedevaartoord jaarlijks.

Niet iedereen is blij met Gil. De Katholieke Kerk vergelijkt de praktijk met omkoping. Andere pelgrims spreken van „een schande”. Gil benadrukt dat het geld dat hij vraagt alleen zijn onkosten en onbetaald verlof dekt. Als goed katholiek wil hij geen winst maken op de heilige tocht.