Horizontaal:2. Licht in de hand (4)13.

Horizontaal:

2. Complimenten omdat je binnen bent (5+2)

6. Niet werken met een enkelband (11)

8. Vijandigheid bij de brandweer (5+2+4)

11. De B-kant opzetten (3+5+7)

12. Licht in de hand (4)

13. Onbeschaafd Afrikaans (5)

14. De horizon reikt tot achter China (3)

15. Ligt met een bek vol tanden aan de kust (6)

16. Bloemblad (8)

18. Sissend boksersjargon (9)

20. Onbetrouwbare bron (4)

21. Om later te kunnen besturen doet ie zich nu anders voor (9)

22. Zuiver aan z’n democratische plicht voldaan (7)

Verticaal:

1. De totale ov-stallingsruimte leidt tot winst noch verlies (12)

3. Kijk of er wat bij zit, eikel (2+5+3+4+3)

4. Medische televisie (18)

5. Daar staan de opties bij thuisbezorgd.nl (8)

7. Motief om iemand te laten vallen voor het handwerk (11)

9. Hij heeft het vermogen om niet alleen droog brood te eten (8)

10. Ach ja, toen je nog dapper de bevalling inging (9)

17. Afvalwedstrijd (5)

19. Kamermuziek (5)

Drie inzenders van een goede oplossing krijgen een boekenbon van 20 euro. Oplossingen moeten uiterlijk a.s. woensdag om 9 uur in het bezit zijn van de Scryptogram-redactie. Per brief, briefkaart: postbus 20652, 1001 NR Amsterdam; per fax: 020-755 3939; per e-mail: scrypto@nrc.nl

Oplossing scryptogram van 20 mei:

Horizontaal:

4. snottebel; 6. deelakkoord; 7. besteding; 9. ah; 11. brandweerauto; 13. kalenderwijsheid; 15. web; 16. grabbelton; 17. ober; 18. Tahoe; 19. tik; 20. ontkronen.

Verticaal:

1. doelverdedigster; 2. etiketteermachine; 3. kleren; 4. stek; 5. broederlijk bijeen; 8. gat; 10. hooivork; 11. blauwe boon; 12. adelborst; 14. Hulst.

De boekenbonnen zijn toegekend aan:

Mw I.E. van der Wissel, Den Haag; Ruud Dijkstra, Vlissingen; T. Bolten, Bergen.