Rechter: afwijzing na AIVD-screening terecht

De AIVD heeft volgens de rechtbank inzichtelijk genoeg gemaakt waarom Samir, een 32-jarige man, is geweigerd voor een baan op Schiphol.

De verkeerstoren van Schiphol.
De verkeerstoren van Schiphol. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Een 32-jarige man is terecht geweigerd voor een baan op Schiphol op aanwijzing van inlichtingendienst AIVD. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. De geheime dienst heeft volgens de rechter genoeg inzichtelijk gemaakt waarom de sollicitant niet op Schiphol mag werken.

De man, Samir, deed afgelopen week zijn verhaal in NRC. Hij is eind 2015 geweigerd voor een baan op het vliegveld omdat hij volgens de AIVD een “bovengemiddelde kans loopt benaderd te worden door organisaties of personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid”. Daarom kreeg Samir geen ‘verklaring van geen bezwaar’ (VGB), dat nodig is om op een risicovolle locatie als een luchthaven te werken.

Lees ook het interview met Samir: Waarom mag ik niet op Schiphol werken?

De inlichtingendienst kon niks zeggen over wat voor belastende informatie er zou zijn gevonden, omdat die vertrouwelijk zou zijn. Samir en zijn advocaat maakten daartegen met succes bezwaar omdat ze willen weten waartegen ze zich moeten verweren. Maar volgens de rechter is het delen van die informatie niet nodig. Na geheime AIVD-informatie te hebben ingezien, oordeelt de rechter dat Samir terecht niet door de screening is gekomen.

Het enige dat de dienst naar buiten heeft willen brengen over waarom Samir geen VGB krijgt, is dat de 32-jarige man aan een aantal criteria waaraan zijn persoonlijke gedragingen en omstandigheden zijn getoetst, niet voldoet. Wat betreft de criteria ‘loyaliteit’ en ‘ongewenste beïnvloeding’ zou Samir een risico vormen en kan niet worden uitgesloten dat daar “staatsgevaarlijke activiteiten” uit voortvloeien, valt te lezen in de rechterlijke uitspraak.

De advocaat van Samir, Jamal el Hannouche, heeft laten weten dat hij en zijn cliënt van plan zijn om in hoger beroep te gaan.