Opschorting inreisverbod Trump blijft van kracht

Enkele uren na het besluit van het hof van beroep liet de regering weten in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.

Opperrechter Roger Gregory van het Fourth Circuit Court of Appeals.
Opperrechter Roger Gregory van het Fourth Circuit Court of Appeals. Foto Steve Helber/AP

Het Amerikaanse federaal hof van beroep in Richmond heeft donderdag de opschorting van het door Donald Trump afgekondigde inreisverbod in stand gelaten. Het verband tussen de vervanger van de eerder dit jaar afgekondigde - en door de rechters eveneens tegengehouden - moslimban en het gevaar nationale veiligheid is te onduidelijk, zo oordeelde het hof donderdag. Enkele uren later liet de regering weten tegen de uitspraak in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.

Het zogeheten 4th U.S. Circuit Court of Appeals is het eerste hof van beroep dat zich uitlaat over de kwestie. Uitspraken van deze rechters gelden voor North en South Carolina, Maryland, Virginia en West Virginia. Het hof stelt dat de president weliswaar “brede bevoegdheden” heeft om vreemdelingen te weigeren, maar dat deze macht “niet absoluut is”. Zo sprak opperrechter Roger L. Gregory:

“Het kan niet zonder wettelijke toetsing wanneer, zoals hier, niet te repareren schade kan veroorzaken voor individuen in dit land.”

Nieuw verbod vs. oud verbod

Trump kondigde afgelopen januari een inreisverbod aan voor reizigers uit zeven landen - Syrië, Somalië, Libië, Iran, Jemen, Irak en Soedan. Dat verbod werd door rechters echter van tafel geveegd. Daarom deed de president afgelopen maart een nieuwe poging om reizigers uit zes moslimlanden - Irak viel af - de toegang tot de VS te ontzeggen.

Het grootste probleem was dat Trump niet kon aantonen dat de maatregelen niet eigenlijk een verkapt inreisverbod is voor moslims. Eerdere rechters baseerden zich onder meer op uitspraken van de president waarin hij aangaf dat het besluit voornamelijk voortkwam uit religieuze motieven.

Lees ook: Het nieuwe inreisverbod van Trump blijft juridisch kwetsbaar

De regering is juist van mening dat de rechterlijke macht het decreet niet vrijelijk kan interpreteren en zich moet houden aan de originele tekst. Daarin wordt volgens Trump met geen woord gesproken over religie. Het ministerie van Justitie liet enkele uren na het besluit van het hof van beroep weten in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.

Een federale rechter op Hawaï zette al eerder een streep door het inreisverbod voor die staat. Volgens de rechter voldoet het nieuwe decreet nog steeds niet aan alle wettelijke eisen.