Verspilling

Gemiddelde Nederlander is laatste jaren veel minder voedsel gaan weggooien

Foto iStock

Nederlanders verspillen minder voedsel. In 2016 gooide de gemiddelde Nederlander 41 kilo voedsel weg, in 2010 was dat nog 48 kilo. Dit blijkt uit onderzoek voor de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Per persoon wordt 57 liter aan dranken, vooral koffie en thee, weggespoeld. Hoeveel dat in 2010 was, is niet bekend. Brood wordt het meest weggegooid, ruim 9 kilo per persoon per jaar. Nederlanders kopen zo’n 337 kilo vast voedsel per jaar. In totaal belandt jaarlijks 700 miljoen kilo eetbaar voedsel in de vuilnisbak. Uitgedrukt in geld is dat 145 euro per persoon per jaar. Milieu Centraal en het Voedingscentrum zijn matig positief over de 7 kilo minder verspilling: „Te weinig om van een significante daling te spreken.” (NRC)

    • Martine Kamsma