Brieven

Hoofddoek bij politie

Kernvraag: waarom zo weinig allochtonen bij politie?

Foto REMKO DE WAAL/ANP

Zowel de politie als Jutta Chorus (22/5) raakt niet de kern van de hoofddoek-bij-de-politie discussie. De echte vraag moet zijn waarom het islamitische deel van ons land niet in voldoende mate bij de politie wil.

De politie moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Dus inclusief Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en hopelijk straks ook Syriërs en Somaliërs. Dat lijkt volkomen valide, ware het niet dat het waarom door de korpsleiding vooral pragmatisch gepresenteerd wordt. Daar hoopt men op beter inzicht in dat deel van de samenleving dat nu voor ze gesloten blijft. Men mist de kennis van de culturen, de gebruiken en de juiste taal. Als dat de lijn is, zou ik ook bedanken voor de eer.

Onder de allochtonen die voor het politievak kozen, is een verhoogde uitstroom. Ik neem aan dat ook deze mensen aanvankelijk het politiemotto ‘Dienstbaar en Waakzaam’ onderschreven. Wat deed ze terugkrabbelen en waarom is het animo te gering? Volgens mij ligt daar de sleutel tot een divers korps – en niet in het toestaan van een hoofddoek. Dat is een lekke emmer vullen.