Begroting VS

Trump wil fors korten op sociale zekerheid en zwangerschapsverlof invoeren

Behoeftige Amerikanen moeten hun eigen boontjes gaan doppen. Dat is de boodschap van Trumps eerste langjarige begrotingsvoorstel.

Trump wil in tien jaar tijd 3.400 miljard dollar bezuinigen op de vaste overheidsuitgaven, om de staatsschuld terug te dringen en de overheidsuitgaven en -inkomsten in 2027 in balans te hebben. Trumps begrotingsdirecteur Mick Mulvaney gaat uit van een stabiele economische groei van 3 procent in het komende decennium en een stijging van de overheidsinkomsten. Experts achten dit onrealistisch, zo niet onmogelijk. Momenteel bedraagt de groei in de VS 2,2 procent, de prognose is dat deze licht zal dalen. Maar volgens Mulvaney zullen de belastingverlagingen en Trumps infrastructuurplan de economie een forse impuls geven.

Om zaken als de muur langs Mexico en een structurele verhoging met 10 procent van het defensiebudget te kunnen betalen stelt Trump miljardenbezuinigingen voor op de sociale zekerheid, zoals op het verzekeringsprogramma Medicaid (616 miljard), op voedselhulp, leningen voor studenten en voorzieningen voor gehandicapten. Wel stelt Trump voor 19 miljard uit te trekken voor zes weken betaald zwangerschapsverlof voor werkende vrouwen, een novum in de VS.

De kans dat het voorstel door het Congres komt is miniem. Gematigde Republikeinen gaan de bezuinigingen, die velen van Trumps kiezers zouden treffen, te ver. Begrotingshaviken vrezen dat de overheidsschuld zal toenemen. In februari presenteerde Trump al een zogeheten ‘skinny budget’, voor de jaarlijkse overheidsuitgaven.