Brieven

Geluk is...

Meer dan rust en ruimte in Ede

Foto Bram Petraeus

Lezend over het geluk in Ede (18/5) bekroop mij een gevoel van landerigheid. En dan was Feyenoord nog niet eens verwerkt. Maar wel de gewenning aan de eerste auto. Aldus Atlas voor gemeenten. Er wordt geconstateerd dat ouderen en gepensioneerden die hun leven op orde hebben, naar het platteland trekken om te genieten van rust en ruimte. En meer van die dingen. Ik kreeg er weer een beetje zin in toen ik (een dag later) het interview las met Emily Esfahani-Smith over haar boek De kracht van betekenis. Eerder schreef zij in het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic in hoofdletters: „There’s more to life than being happy”. Zij verwijst ook naar een studie waarin aan Amerikanen werd gevraagd of ze gelukkig waren en of ze hun leven betekenisvol vonden. De ondervraagden bleken een ‘gelukkig leven’ vooral te associëren met een gemakkelijk leven: een leven waarin men zich goed voelt en weinig stress of zorgen heeft. Bij een ‘zinvol bestaan’ hadden ze vooral associaties met geven. „Dan gaat het over investeren in dingen die boven onszelf uitgaan. Dat brengt zorgen, stress en angst met zich mee.” Toch blijkt dat zinvolle activiteiten uiteindelijk tot een diepere vorm van welbevinden leiden, zegt Esfahani.

Ik heb het altijd geweten. Permanent geluk is verdacht. Immers: geluk is een ondanks-alles-moment, omgeven door rusteloosheid.