Duurzaamheidsresolutie Shell afgewezen

De resolutie is ingediend om Shell te dwingen alleen nog maar in duurzame energie te investeren.

Foto Jerry Lampen/EPA

Aandeelhouders van oliemaatschappij Shell hebben een resolutie afgewezen die oproept alleen nog maar te investeren in duurzame energie. De resolutie van vereniging Follow This, die wilt dat Shell concrete doelen stelt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, werd door 6 procent van de aandeelhouders gesteund.

Twitter avatar followthis2015 Follow This Verdubbeling in het aantal stemmen; meer dan 6 % van de aandeelhouders stemt voor onze resolutie. #shellagm #greenshell

Soortgelijke duurzaamheidsresoluties worden jaarlijks tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders ingediend en afgewezen. Toch stemmen steeds meer aandeelhouders voor meer investeringen in duurzame energie. Vorig jaar riep Follow This via een resolutie op te stoppen met het zoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden en alle winst in duurzame energie te steken. Toen stemden slechts 2 procent van de aandeelhouders voor.

Duurzaamheid

Follow This is een vereniging en activistische Shell-aandeelhouder die zich inzet voor duurzaamheid. Zij willen zowel Shell als toeleveranciers en gebruikers van fossiele brandstoffen bewegen tot de overgang naar een energiesysteem zonder uitstoot van broeikasgassen. De vereniging probeert ervoor te zorgen dat alle winst die Shell maakt wordt geïnvesteerd in de transitie naar duurzame energie.

Lees ook: Druk aandeelhouders Shell groeit gestaag

Follow This wil dat Shell zich in gaat zetten om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Daar werd bepaald dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot maximaal 2 graden.

Shell ontraadde haar aandeelhouders voor de resolutie te stemmen. Het bedrijf vindt de motie “contraproductief”. Door de resolutie zou de “flexibiliteit ondermijnd worden”.

Lees ook het interview met de president-directeur van Shell