Referendum

Zwitserland stopt met kernenergie en gaat investeren in duurzame energie

Foto AFP

Zwitserland gaat op termijn stoppen met het gebruik van kernenergie. Daarnaast gaat het miljarden euro’s investeren in het opwekken van duurzame energie. Dat is de uitkomst van een zondag gehouden bindend referendum. Ruim 58 procent van de Zwitserse kiezers stemde in met het door de overheid voorgestelde nieuwe energiebeleid. In het energieplan staat dat het gebruik van wind- en zonne-energie in 2035 verviervoudigd moet zijn. Nu is zon en wind goed voor 5 procent van de opgewekte elektriciteit in Zwitserland. Kernenergie levert 35 procent. Het grootste deel, 60 procent, van de elektriciteit wordt opgewekt in waterkrachtcentrales. De eerste van vijf kerncentrales moet in 2019 dicht, wanneer de laatste sluit is niet duidelijk. (Reuters)