Mei 1940

Brief naar archief

Het Rotterdams Stadsarchief neemt de oorlogsbrief van Rotterdammer Leo Weller op in haar collectie. De tot dusverre onbekende brief, die werd gepubliceerd in NRC’s Rotterdambijlage van 13 en 14 mei, is een bijzonder, gedetailleerd relaas van de meidagen van 1940 en vooral het Duitse bombardement.