Brieven

honderd jaar Fátima

In de menselijke geest is dit mogelijk

Illustraties Cyprian Koscielniak
Ook NRC schonk aandacht aan ‘Fátima’ (13/5). In de ‘intro’ staat: Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Maria zou zijn verschenen aan drie kinderen in het Portugese Fátima. ‘Verschenen’ is juist, maar de woorden ‘zou zijn’ zijn onjuist. Ik twijfel er niet aan dat de herderskinderen in Fátima Maria’s verschijning hebben beleefd. Wat verstandelijk onwaarschijnlijk of ondenkbaar is, kan wel een voortbrengsel zijn van de menselijke geest. De omgeving rond Fátima zal zozeer vervuld zijn geweest van religieuze verwachtingen, dat die zich in de geest van de herderskinderen openbaarden. Lees: in die kinderen een uitweg vonden. Het is vergelijkbaar met wat volgelingen van Jezus na diens terechtstelling beleefden, toen zij op weg waren naar Emmaüs. Zij hadden zich tijdens Jezus’ leven zozeer vereenzelvigd met zijn leer en geestelijk leiderschap, dat ze zijn brute einde niet konden verwerken en daardoor op weg naar Emmaüs beleefden dat hij aan hen verscheen. Het verstandelijk ondenkbare van Jezus’ opstanding en hemelvaart is de begrijpelijke uitleg die zijn volgelingen gaven aan hun geestelijke ervaring. Evenzeer is het begrijpelijk Jezus te beschouwen als een profeet in een lange Joodse traditie. Zoals ik de belevenis van de Portugese herderskinderen begrijp, begrijp ik wat de Emmaüs-gangers overkwam.