Brieven

Biënnalefilm en Lotte Stam-Beese

Stadsplanoloog van de wederopbouw

De recensie van de Biënnalefilm ‘Cinema Olanda’ (10/5) wekt de indruk dat de socialistische architect Lotte Stam-Beese de St. Bavokerk in het Rotterdamse Pendrecht zou hebben ontworpen, en laat een camera liefdevol glijden over de stalinistische toren en de socialistische mozaïeken van die kerk.

Bij de door mij cursief geplaatste aanhalingen past het volgend commentaar.

De wijk Pendrecht is ontworpen door de in Silezië geboren en in het Bauhaus opgeleide Lotte Stam-Beese (1903-1988), die weliswaar door haar communistische sympathieën „een tijdlang in de Sovjet-Unie werkte” maar na 1946 een van de toonaangevende stadsplanologen in de Rotterdamse wederopbouw is geweest.

De in Pendrecht in 1960 ingewijde R.K. St. Bavokerk aan de Slinge 775 is ontworpen door de katholieke architect Harry Nefkens (1918) en wel in de stijl die eerder past bij Het Nieuwe Bouwen dan bij Stalin.

In die stijl is kunst toegepast in de vorm van een immense, in blokvormen uitgevoerde glas-in-beton-gevel en een klein figuratief mozaïek (beide ontworpen door de eveneens katholieke kunstenaar Bob Zijlmans (1929-1992).

Later – in 2004 – is in de voorgevel een natuursteenreliëf met de Heilige Jacobus van de ook katholieke Piet Schoenmakers (1919-2009) geplaatst nadat de R.K. Onze Lieve Vrouwekerk aan de Slinge – ook van Nefkens – was gesloopt.