Nog 45 gemeenten hebben aparte Molukse wijk

Integratie In Molukse wijken geven woningcorporaties voorrang aan Molukkers. Hoewel geïntegreerd koesteren Molukkers een eigen identiteit.

Een jongen loopt met een vlag om van de Republiek Maluku Selatan (RMS). De Molukse gemeenschap vierde op 25 april voor de 67ste keer het uitroepen van de Republiek.
Een jongen loopt met een vlag om van de Republiek Maluku Selatan (RMS). De Molukse gemeenschap vierde op 25 april voor de 67ste keer het uitroepen van de Republiek. Foto Ilvy Njiokiktjien

De speciaal voor Molukkers gebouwde woonwijken in Nederland zijn nog altijd populair. Vrijkomende woningen worden bijna altijd eerst aangeboden aan mensen met een Molukse achtergrond. Meestal is daar interesse voor.

Dat blijkt uit een rondgang van NRC onder meer dan zestig gemeenten die ooit een Molukse woonwijk hadden. Tegenwoordig is in ongeveer 45 gemeenten nog sprake van een Molukse wijk, waar zo’n 40 procent van de ongeveer 45.000 Nederlandse Molukkers woont.

Dinsdag 23 mei is het veertig jaar geleden dat met de kaping van een trein bij De Punt een dieptepunt werd bereikt in de relatie tussen de Molukse gemeenschap en Nederland. Sindsdien is de integratie gevorderd. Ongeveer 45 procent van de jongeren van de derde generatie is geboren uit een gemengde relatie, meestal met een Nederlander. Onderzoek in 2001 wees uit dat Molukkers even vaak werk hadden als autochtone Nederlanders, al was dat vaak tijdelijk, laaggeschoold werk.

Lees ook het achtergrondstuk: Thuis in Nederland, liefst op Molukse grond

Hoewel geïntegreerd koesteren veel Molukkers hun eigen identiteit. De woonwijken worden als symbool daarvan gezien. De Molukse wijken werden vanaf begin jaren zestig gebouwd om tienduizenden Molukkers te huisvesten die tot dan in kampen, de ‘woonoorden’, waren gevestigd. Vanuit de gedachte van groepsgewijze integratie koos de overheid vervolgens voor eigen wijken. Om hun identiteit te beschermen kregen Molukkers voorrang bij toewijzing van woningen in hun wijken. In veruit de meeste gemeenten bestaat deze uitzonderingspositie nog. Alleen Geleen meldt dat de Molukse gemeenschap niet meer mede bepaalt wie er in de wijk komt wonen. In Gennep wordt het voorrangsbeleid vanwege afnemende interesse afgebouwd. Ook in veel andere gemeenten loopt de interesse wel wat terug. Desondanks zijn diverse wijken nog volledig Moluks. In Hoogeveen verzetten de bewoners zich in 2014 tegen de komst van een niet-Moluks gezin. Later erkende de gemeente dat ze zich konden beroepen op afspraken uit het verleden.