Hoe kan de nieuwe reiziger veilig en comfortabel toeren?

Veiligheid in acht tips Snelheid op de fiets is niet alleen prettig. Het kan ook extra risico opleveren. Voor ouderen. En voor de jeugd die extra hard mag rijden.

ANP

Bijna dertig procent van alle verkochte fietsen was vorig jaar een elektrische fiets. Het zijn vooral ouderen die er de meeste kilometers mee maken. Maar de laatste jaren hebben ook forenzen de elektrische fiets ontdekt, en de speedpedelec, een elektrische fiets waarvan de trapondersteuning niet bij 25 kilometer per uur maar pas bij 45 kilometer per uur stopt. Wat moet er gebeuren om dit nieuwe type reiziger veilig en comfortabel te laten toeren?

1. Meer fietspaden

In grote steden als Amsterdam wordt de helft van alle verplaatsingen per fiets afgelegd. Dat vergt meer fietspaden, liefst gescheiden van de rijbaan voor auto’s. Een mooi voorbeeld is de aanleg van fietssnelwegen tussen steden.

2. Bredere fietspaden

Door de opmars van de elektrische fiets wordt het drukker op de fietspaden. Door de snelheidsverschillen wordt er bovendien vaker ingehaald. Bredere fietspaden vergroten het comfort en de veiligheid.

3. Veilige bermen

Fietsers raken regelmatig van het fietspad. Ook elektrische fietsers komen in de berm terecht en raken daarbij meer of minder ernstig gewond. Deze bermen zouden ‘vergevingsgezinder’ moeten worden gemaakt: breder, zachter en minder hellend, en zonder bomen, zodat een stuurfout niet meteen tot een harde val leidt.

4. Minder obstakels

Veel entrees van fietspaden worden gemarkeerd door paaltjes die niet altijd erg nuttig zijn. Juist met de paaltjes komen elektrische fietsers regelmatig in botsing. Er zijn volgens de Fietsersbond inmiddels al duizenden paaltjes weggehaald.

5. Goed leren fietsen

Vooral oudere elektrische fietsers onderschatten de snelheid van hun vervoermiddel. Elektrische fietsers rijden gemiddeld zeventien kilometer per uur, twee kilometer harder dan gewone fietsers. Ouderen schatten de afstanden regelmatig slecht in, en botsen tegen obstakels. Cursussen moeten de rijvaardigheid vergroten.

6. Veiligere modellen

Er vallen naar verhouding niet meer doden onder elektrische fietsers dan onder gewone fietsers. Wel lopen elektrische fietsers twee keer vaker de kans met een verwonding op de eerste hulp te belanden dan gewone fietsers. Deels worden deze ongevallen veroorzaakt doordat de elektrische fietsen vrij zwaar zijn. Daardoor hebben met name oudere fietsers moeite met opstappen en wegrijden en met afremmen en afstappen.

Lees ook: Mij kan niets overkomen, denkt de oudere fietser

7. Een helm?

Een helm zou veel leed kunnen voorkomen, stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Voor de supersnelle speedpedelec is het dragen van een helm sinds dit jaar al verplicht, net als een bromfietsrijbewijs, trouwens. Voor de ‘gewone’ elektrische fiets geldt dit niet. Sommige artsen bepleiten een helmplicht. De Fietsersbond is tegen, omdat een helmplicht veel mensen weerhoudt om te gaan fietsen.

8. Bewustwording

Andere verkeersdeelnemers moeten rekening houden met elektrische fietsers. Nog te vaak worden andere fietsers en automobilisten verrast door de snelheid van elektrische fietsers – een bron van ongemakkelijke situaties, conflicten en ongevallen.