Gebrekkige controle smokkelwaar gevangenissen

Dat schrijft de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het komt onder meer door een tekort aan personeel.

Interieur van de gevangenis in Zaanstad.
Interieur van de gevangenis in Zaanstad. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het naar binnen smokkelen van onder meer drugs en telefoons in gevangenissen valt niet tegen helemaal te houden, maar wel beter te controleren dan nu het geval is. Die conclusie trekt de Inspectie Veiligheid en Justitie in een rapport over smokkelwaar in gevangenissen.

Volgens de Inspectie komt de gebrekkige controle onder meer door een tekort aan personeel en apparatuur om smokkelwaar op te sporen:

“Zo is het in PI’s (penitentiaire inrichtingen, red.) niet altijd mogelijk om met het beschikbare personeel de beoogde intensiteit van celinspecties en overige ruimten goed en volledig uit te voeren.”

Het onderzoek werd gestart na veel berichten in de media over het gemak waarmee smokkelwaar gevangenissen in zou komen. Recent stelde demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) voor om het smokkelen strafbaar te stellen. Het smokkelen van in principe legale goederen als telefoons en gereedschap kwam iemand voorheen hooguit op een toegangsverbod te staan. Bij drugssmokkel was slechts het bezit van verboden middelen strafbaar.

‘Grootste probleem Rijksoverheid’

In een reactie op het rapport erkent Dijkhoff dat smokkelwaar onderscheppen steeds lastiger wordt, door nieuwe technologie en manieren waarop gesmokkeld wordt. Gevangenissen beschikken nu vaak niet over scans om vast te stellen of iemand een object in zijn lichaam mee smokkelt, of honden die telefoons kunnen detecteren.

De Dienst Justitiële Inrichtingen zal naar aanleiding van het rapport doorgaan met enkele pilots op het gebied van nieuwe opsporingstechnologie. Eind vorig jaar werd besloten dat er 240 extra gevangenisbewaarders aangenomen moeten worden om de personeelskrapte aan te pakken. Ook wordt er 20 miljoen euro geïnvesteerd om het personeel beter te trainen.

De observatie van de Inspectie over het personeel lijkt te passen binnen een breder probleem bij de overheid. Woensdag noemde president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer bij presentatie van het Verantwoordingsonderzoek het personeelsbeleid zelfs “het grootste, overkoepelende probleem van de Rijksoverheid”.

Ook onder meer de politie, defensie en de Belastingdienst hebben daarmee te maken. Er is volgens de Rekenkamer sprake van een hoge werkdruk, vergrijzing, en een slechte concurrentiepositie op de arbeidsmarkt.