De werkruimte als aftrekpost

Hij dacht dat hij de kosten van zijn kantoor aan huis als aftrekpost kon opvoeren. Hij werkte als Europees octrooigemachtigde vanuit huis en gaf zijn inkomsten – minus kantoorkosten – op als resultaat uit overige werkzaamheden. De Belastingdienst wees echter op een andere voorwaarde voor de aftrek van kantoorkosten: het hoofdzakelijk-criterium. Aftrek is alleen toegestaan als de totale inkomsten (bestaande uit winst, loon en resultaat) hoofdzakelijk, dat wil zeggen voor minstens 70 procent, in of vanuit de woning zijn verdiend. Omdat de man in datzelfde jaar ook andere inkomsten kreeg, kwam zijn octrooiwerk niet boven de 31 procent van zijn inkomsten uit. De aftrekpost werd dan ook geweigerd. Een volstrekt onredelijke uitleg, vond de man. Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn volgens hem niet relevant, omdat er geen verband bestaat tussen die inkomsten en de werkruimte.

Maar zowel de Haagse rechtbank als het gerechtshof in hoger beroep is duidelijk: volgens de wet is loon al hetgeen uit een dienstbetrekking of vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Dus ook het pensioen moet bij de octrooi-inkomsten worden opgeteld. En met een pensioen van ruim 90.000 euro zullen de inkomsten uit het octrooiwerk flink omhoog moeten, voordat het kantoor aan huis voor aftrek in aanmerking komt.

www.rechtspraak.nl: ECLI:NL:GHDHA:2017:1184