Riante vertrekvergoeding voor topfiscalist KPMG Meijburg

Het zou om ‘enkele tonnen’ gaan voor de ontslagen partner en topfiscalist Ad Aerts.

KPMG Meijburg zit op het Weena in Rotterdam.
KPMG Meijburg zit op het Weena in Rotterdam. Foto RM

Belastingadvieskantoor KPMG Meijburg moet de ontslagen partner en topfiscalist Ad Aerts een ruime vertrekvergoeding betalen na een uit de hand gelopen schermutseling in 2015.

Dat heeft het Nederlands Arbitrage Instituut in april bepaald, zo heeft NRC vernomen. De private geschillenbeslechter moest zich buigen over de vertrekvergoeding van Aerts, die tot zijn gedwongen vertrek gold als een van de best betaalde fiscalisten van Nederland.

Volgens een zegsman van Meijburg bedraagt de „eindafrekening enkele tonnen”. Andere betrokkenen houden het op een veelvoud.

Met het vonnis van de arbiters komt een eind aan een lange en openlijk uitgevochten strijd bij het meest prestigieuze fiscaal advieskantoor van Nederland, dat zich juist laat voorstaan op discretie.

Aerts kwam in conflict met KPMG Meijburg, waar hij 28 jaar lang fiscale adviezen had gegeven aan de top van het bedrijfsleven en zeer vermogende particulieren. Aanleiding was een aanvaring met bestuurder Wiebe Cnossen. Die ging bijna met Aerts op de vuist omdat hij vond dat deze zijn protegé de Marokkaans-Nederlandse fiscalist Karim Aachboun te veel lof toezwaaide.

Lees ook het interview met fiscalist Karim Aachboun: ‘Mislukken was geen optie’

Aerts wilde excuses van Cnossen, maar die ontkende het voorval. Het voltallige bestuur schaarde zich vervolgens achter Cnossen, waarna Aerts en Aachboun wegmoesten.

Laatstgenoemde deed in januari in NRC zijn verhaal. „Ze wilden het agressie-incident in de doofpot stoppen en karaktermoord plegen door ons weg te zetten alsof we niet presteerden. Maar zeg nou eerlijk: hoe groot is de kans dat de twee slachtoffers, die al jaren multimiljonairs en miljardairs bedienen, van de ene op de andere dag allebei niet meer functioneren?”, zei hij toen.

Meijburg zegt in een reactie dat het zich „volledig kan vinden” in de uitkomst van de arbitrage. Aerts laat enkel weten „tevreden met de uitkomst” te zijn en Aachboun zegt dat „het recht heeft gezegevierd.”.