Eindexamen

Wiskundeleraren: geheimhouding digitaal vmbo-examen is niet goed voor kwaliteit

Wiskundeleraren hebben kritiek op geheimhouding van digitale eindexamens. De schriftelijke eindexamens vwo en havo worden direct na afname gepubliceerd, maar de digitale eindexamens van twee praktijk-vmbo-richtingen blijven lange tijd geheim. Ze kunnen niet in het openbaar door wiskundeleraren worden besproken of na kritiek worden bijgesteld. Ook ontbreekt een tweede correctieronde.

Swier Garst, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, heeft daar bezwaar tegen. „De fundamentele vraag is of we erop kunnen vertrouwen dat het College voor Toetsen en Examens [CvTE] zonder inmenging van buitenaf een hoge kwaliteit van het examen kan opleveren”, zegt René Kneyber, vmbo-leraar wiskunde in Nieuwegein.

Ruud Jongeling, leraar wiskunde aan een vmbo in Roosendaal, vraagt zich af waarom een digitaal examen niet net als een schriftelijk meteen openbaar kan zijn. Hij kon vorig jaar zijn kritiek op een digitaal examen vmbo niet in het openbaar bespreken. „Als dat bij vwo/havo het geval was, zou daar meer aandacht voor zijn”, zegt hij.

De reden voor geheimhouding is dat de vmbo-scholen het tijdstip van examinering zelf mogen kiezen. „Goede leerlingen kunnen eerder het eindexamen afleggen, minder goede leerlingen krijgen extra onderwijstijd”, verklaart Jan Kastelein, sectormanager voor het vmbo bij het CvTE. Zo’n 90 procent van de scholen kiest digitale examens, waaronder wiskunde.

Pas op 26 juni wordt tweederde van de opgaven van de digitale vmbo-eindexamens gepubliceerd. Eenderde blijft een jaar langer geheim voor hergebruik. Een leerling kan onder begeleiding inzage in zijn examen krijgen.

Het CvTE werkt aan een „besloten forum” voor leraren om de kwaliteit van examens te bespreken.

Opinie pagina 18