Eindexamen

Wiskundeleraren: ‘geheimhouding digitaal vmbo-examen is niet goed voor kwaliteit’

Wiskundeleraren hebben kritiek op geheimhouding van het digitale eindexamen van het vmbo. De schriftelijke eindexamens vwo en havo worden meteen na afname gepubliceerd, maar de eindexamens van twee vmbo-richtingen (beroeps en kader) zijn digitaal en blijven lange tijd geheim. Ze kunnen niet in het openbaar door wiskundeleraren worden besproken of na gezamenlijke kritiek worden bijgesteld. Ook ontbreekt een tweede correctieronde.

Swier Garst, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, heeft bezwaar dat „de openheid van digitale examens niet zo groot is”, zegt hij.

„De fundamentele vraag is of we erop kunnen vertrouwen dat het College voor Toetsen en Examens [CvTE, red.] zonder inmenging van buitenaf een hoge kwaliteit van het examen kan opleveren”, zegt René Kneyber, leraar aan het vmbo. Vorige week maakten twee groepen leerlingen twee verschillende versies: „De ene was gemakkelijker dan de andere”, volgens Kneyber.

De reden voor geheimhouding is dat de vmbo-scholen het tijdstip van examinering zelf mogen kiezen. „Goede leerlingen kunnen vroeger het eindexamen afleggen, minder goede leerlingen kunnen extra onderwijstijd krijgen”, legt Jan Kastelein, sectormanager voor het vmbo bij het CvTE, uit. Zo’n 90 procent van de scholen kiest digitale examens, waaronder wiskunde.

Pas op 26 juni wordt tweederde van de opgaven van de digitale vmbo-eindexamens gepubliceerd. Een derde moet een jaar langer geheim blijven wegens hergebruik. Een leerling met vragen over zijn eindexamen kan wel inzage in zijn examen krijgen onder begeleiding.

Het CvTE werkt aan een „besloten forum” voor leraren om de kwaliteit van examens te bespreken. Volgens een peiling zijn leraren iets positiever over digitale dan schriftelijke examens, zegt Kastelein.

Opinie pagina 18
    • Maarten Huygen