Brieven

Jongensbesnijdenis

Tegen de dictatuur van de meerderheid

Foto Istock

In NRC van 5 mei betogen twee Jonge Democraten (D66) dat de vrijheid van religie ophoudt bij jongensbesnijdenis. Niet-therapeutische jongensbesnijdenis schendt volgens hen de integriteit van het menselijk lichaam. De auteurs plaatsen hiermee artikel 11 van de grondwet (onaantastbaarheid van het lichaam) boven artikel 6 (vrijheid van godsdienst).

Grondrechten kunnen botsen, maar niet hiërarchisch geordend worden. De argumenten die de Jonge Democraten aanvoeren, zijn niet doorslaggevend om te komen tot een, al dan niet geleidelijk verbod op jongensbesnijdenis.

Er is hier sprake van een discussie over grondrechten. Hoewel jongensbesnijdenis geen diepgewortelde traditie is voor christenen, vinden we het wel belangrijk om dit grondrecht van anderen te verdedigen. Om een grondrecht af te schrijven als iets wat niet deugt, gaat ons veel te ver.

Grondrechten zijn niet opgeschreven, omdat mensen het altijd met elkaar eens zijn en algemeen aanvaarde overtuigingen hebben. Grondrechten beschermen de overtuigingen van een minderheid tegen een dictatuur van de meerderheid. Je kunt het fundamenteel oneens zijn met jongensbesnijdenis, maar dat betekent nog niet dat je om deze reden de uitoefening van een grondrecht kunt inperken.

Jarin van der Zande Voorzitter PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Dico Baars Vice-voorzitter PerspectieF