Griekse crisis

Griekenland verwacht fors minder economische groei

De Griekse regering heeft haar prognoses voor de economische groei voor dit jaar fors naar beneden bijgesteld. Het bruto binnenlands product (bbp) zal in 2017 niet met 2,7 procent toenemen, zoals eerder verwacht, maar slechts met 1,8 procent, zo luidt de bijgestelde raming die afgelopen weekend werd gepubliceerd.

De lagere groeiverwachting is vooral het gevolg van de onzekerheid over de hervormingen die internationale geldschieters eisen van Griekenland. Onlangs kwam het na maanden van vertraging tot een technisch akkoord tussen de Griekse regering en de ‘trojka’ van IMF, ECB en Europese Commissie plus het Europese steunfonds ESM. Het akkoord, over onder meer de pensioenen, moet volgende week worden goedgekeurd door de ministers van Financiën van de eurolanden. Deze week keurt het Griekse parlement het pakket naar verwachting goed.

Eerder waarschuwden de Griekse centrale bank en de Europese Commissie dat de voortdurende onzekerheid de economische groei kan raken. Het consumentenvertrouwen en de investeringen in Griekenland blijven ondermaats, terwijl het economische klimaat in de rest van de eurozone positief is.

In het vierde kwartaal van vorig jaar kromp de Griekse economie met ruim een procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Deze maandag worden de bbp-cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar bekend. Analisten gaan ervan uit dat die ook negatief zijn.

Niet behulpzaam is dat de internationale schuldeisers ook onderling verdeeld blijven over de torenhoge Griekse staatsschuld ter hoogte van zo’n 180 procent van het bbp, ofwel driemaal de Europese norm. IMF-voorzitter Christine Lagarde eiste afgelopen vrijdag in de marge van een G7-bijeenkomst in het Italiaanse Bari „veel concretere” toezeggingen van de eurolanden om die schuld te verlichten. Alleen dan wil het IMF meebetalen aan het huidige steunpakket voor de Grieken van in totaal 86 miljard euro. ECB-directielid Benoît Coeuré pleitte voor „geloofwaardige” verlichting van de Griekse schuld. Maar de eurolanden, Duitsland voorop, vrezen dat in dat geval de druk op de Grieken om te hervormen en te bezuinigen wegvalt. Een akkoord tussen IMF en eurolanden over schuldverlichting is onwaarschijnlijk voor de Duitse Bondsdagverkiezingen in september. (AFP, Reuters)