Populariteit extreem-rechts neemt toe, ook in Nederland

Volgens Sarah de Lange, die promoveerde op extreem-rechts, heeft de toegenomen populariteit te maken met de overwinning van Trump en de vluchtelingencrisis.

Extreem-rechtse groepen zijn steeds actiever, organiseren meer activiteiten en hebben meer volgelingen, in onder meer Duitsland, Zweden en Nederland. Dat blijkt volgens hoogleraar politicologie Sarah de Lange, die onderzoek doet naar extreem-rechts, uit verschillende nationale onderzoeken. Ook in de Verenigde Staten neemt de zichtbaarheid van extreem-rechts duidelijk toe. „Door de overwinning van Donald Trump durft extreem-rechts zichzelf meer te laten zien”, zegt De Lange. Dat sentiment waait over naar Europa, zegt ze. „Ook speelt de vluchtelingencrisis een rol in de zichtbaarheid van extreem-rechts.”

Lees ook het interview met Sarah de Lange, die promoveerde op extreem-rechts: ‘Neonazi’s denken: dit is ons moment’

In de meest recente rapportage over extreem-rechts in Nederland, over 2015, constateren het Verwey-Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting een sterke groei van de actieve aanhang van verschillende extreem-rechtse groeperingen. Het zou gaan om een groei van zo’n honderd aanhangers in 2014 naar ongeveer 245 in 2015.

Het OM laat aan NRC weten een onderzoek te zijn begonnen naar de website Altrechts.com. Daarop waren onlangs lijsten van vermeende ‘volksvijandige Nederlanders’ en van Nederlandse Joden te vinden. De laatsten werden op de site een „uitheems organisme” genoemd. Altrechts.com is al enige weken uit de lucht. Daarom overlegt het OM deze week met de politie of het onderzoek wordt voortgezet.