Brieven

Triomfalisme Van der Burg over erfpacht misplaatst

Erfpacht

Twee paginavullende foto’s van wethouder Van der Burg in de Amsterdambijlage van 29 april staan naast een interview met misleidende propaganda (‘Hier sta ik honderd procent achter’).

Dit stuk probeert uit te stralen dat het nu door de drie coalitiepartijen gesloten compromis redelijk is en dat voldoende naar    de kritiek van erfpachters is geluisterd. Dit is niet het geval.

De verhullende buurtstraatquote verdedigt de wethouder met de kreet ‘locatie, locatie, locatie’, die het bij makelaars goed doet, maar niet helpt aan te tonen dat je het waardeverschil tussen Delfzijl en Amsterdam drie keer mag doorberekenen.

Nog steeds betalen veel erfpachters straks te veel voor de grond. Het bloot eigendom van de grondeigenaar taxeren deskundigen op circa 10, maximaal 15 procent van de totale marktwaarde. Geen 33 procent, waar de hoogste afkoopsommen nu op uitkomen. De rente zou geen 4,5 procent, maar 3 procent mogen bedragen. Al het meerdere dat de gemeente claimt is ongerechtvaardigde verrijking.

Natuurlijk is dergelijke woeker elke gemeentebestuurder onwaardig, maar zeker volksvertegenwoordigers van VVD en D66, die zo hard het tegenovergestelde hebben beloofd.

Erfpachters kunnen pas tevreden zijn als met hen is onderhandeld over redelijke voorwaarden. Daarom gaan zij weer demonstreren op 20 mei.

(Belangengroep Erfpachters Amsterdam)