Brieven

De taal in het onderwijs

Engels legt het niet af en moet formeel de tweede taal worden

Het triomfantelijk redactionele commentaar met de kop ‘...het Engels legt het af’ (9/5) lijkt me misplaatst. De Taalunie heeft met hulp van het Meertens Instituut voor Nederlandistiek en de afdeling Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent het rapport De staat van het Nederlands geproduceerd, meldt NRC op 8 mei. De kop luidt: we ‘saven’ en we ‘appen’, maar de Nederlandse taal is sterk, ondanks Engelse invloed. „Toch weten sprekers de Engelse leenwoorden makkelijk om te vormen en te gieten in het Nederlands klanksysteem en de Nederlandse grammatica”, schrijft NRC. Dit is echter in het nieuw uitgekomen onderzoek helemaal niet onderzocht. Het onderzoek keek naar het gebruik van de Nederlandse taal in de privésfeer en in de diverse maatschappelijke sectoren in Nederland en Vlaanderen. Het verbaasde mij niet te lezen dat het Nederlands nog heel veel gebruikt wordt in Nederland en Vlaanderen. Het rapport ademt een geruststellende toon, denkbeeldig gericht op hen die bang zijn dat Nederland overspoeld raakt met – waarschijnlijk vooral Amerikaans – Engels. Zouden onze dijken het houden? Per twee jaar wordt nu beoordeeld of er beschadigingen optreden aan het Nederlands. Van de redactie van Van Dale Uitgevers hoor ik dat 20 procent van de nieuwe woorden die de laatste jaren in de ‘Dikke van Dale’ zijn opgenomen, afkomstig is uit een andere taal, in meer dan de helft van de gevallen uit het Engels. Het overnemen van buitenlandse woorden is, aldus de redactie, geen nieuw verschijnsel in onze taal. Het aantal oorspronkelijke ‘erfwoorden’, die sinds de oudste tijden gebruikt worden, is beperkt. Het Nederlands kent heel veel Franse leenwoorden, die in de 18e en 19e eeuw werden ingelijfd. Van alle leenwoorden in de Nederlandse taal is nu 50 procent uit het Frans afkomstig, en slechts ongeveer 12 procent uit het Engels (Van Veen, Groot etymologisch woordenboek). Zowel de NRC als het nieuwe rapport heffen een waarschuwend vingertje op voor het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs. De nadelen hiervan zijn in het rapport evenmin onderzocht. Ik wil nu juist pleiten voor het formeel instellen van het Engels als tweede taal. Lukt dat, dan stijgen de kansen van onze kinderen en kleinkinderen verder.

Groot-Brittannië

Doe een Britin-campagne

De Brexit komt naderbij. De komende Britse verkiezingen zullen bepalen hoe onafwendbaar dit proces zal zijn. Er zijn doorgaans maar weinig gelegenheden waarbij wij kunnen benadrukken dat we er belang aan hechten deel uit te maken van Europa. Zonder ons te willen mengen in de Britse politiek zou er niets op tegen zijn om nu Hollandse kaasmeisjes naar de steden op het Britse platteland te sturen met de slogan We love cheddar too!

Ook al houden we niet van cheddar, die boodschap komt over.

Uiteraard is er meer te bedenken om de harten van het Engelse platteland te veroveren en hopelijk willen de Belgen, Duitsers en Fransen ook meedoen.

Als er een moment is om de stemming positief te beïnvloeden, dan is het nu, nog voor de verkiezingen. Het ergste wat ons bij deze ‘Britin-campagne’ zou kunnen overkomen, is dat we wat kilo’s kaas lichter worden.