Daily Sabah

Naar rechter om smaad

De Rotterdamse gemeenteraad sleept de Turkse krant Daily Sabah voor de rechter wegens smaad. De krant noemde CDA-raadslid Turan Yazir een van de aanstichters van het Turkse conflict in Nederland, en die kreeg hierdoor zoveel bedreigingen, dat hij zich genoodzaakt voelde zich voorlopig terug te trekken uit de raad. Eerder eiste de raad rectificatie, maar daar kwam geen reactie op.