Brieven

Rust, Regelmaat, Ritalin (1)

Psychiater grijpt niet snel naar pillen

Foto iStock

Anders dan Oosterlaan en Wienen ons willen doen geloven, zijn rust en regelmaat al tientallen jaren belangrijker dan Ritalin bij de behandeling van kinderen met ADHD (9/5). De Richtlijn ADHD schrijft voor dat, naast onderzoek en gedegen uitleg aan ouders, psychosociale interventies thuis en op school middel van eerste keus zijn bij ADHD. Kinderartsen en kinderpsychiaters bespreken daarom het effect van deze interventies met ouders en psychologen. Pas als een dringende vraag of problemen in het gedrag blijven bestaan, gaan ze in overleg met ouders over tot het voorschrijven van medicatie.

Het is jammer dat onderwijzeres Heutink zo lang geworsteld heeft met het gedrag van de kinderen in haar klas, want dat was niet nodig en valt haar school aan te rekenen. 6.000 docenten, die samen dagelijks lesgeven aan 150.000 leerlingen, weten beter: met Taakspel wordt het taakgerichte gedrag van leerlingen beter, nemen uitdagend en verstorend gedrag af, wordt er aanzienlijk minder gepest. Taakspel sluit uitstekend aan bij kinderen met ADHD. Met Taakspel worden regels in de klas besproken, zichtbaar opgehangen, en wordt positief gedrag beloond, al 25 jaar lang. Ik ontwikkelde het, als kinderpsychiater, omdat interventies voor kinderen met problemen op school ontbraken. Psychiaters grijpen niet te snel naar medicijnen.