Utrechter voelt zich gezondst

Gezondheid Mensen uit Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond ervaren hun gezondheid minder vaak als goed, blijkt uit grootschalig onderzoek.

Van alle Nederlanders voelen de inwoners van de regio’s Utrecht en Kennemerland zich het gezondst. Mensen uit Zuid-Limburg en in Rotterdam-Rijnmond ervaren hun gezondheid minder vaak als goed.

Dat blijkt uit grootschalig onderzoek van statistisch bureau CBS, volksgezondheidsinstituut RIVM en de regionale gezondheidsdiensten onder een half miljoen Nederlanders van negentien jaar en ouder.

De regionale verschillen in gezondheid zijn niet heel groot. Zo loopt in diverse GGD-regio’s het aandeel mensen dat beperkingen zegt te ondervinden door een minder goede gezondheid uiteen van 29 tot 38 procent. Mogelijke oorzaken voor de verschillen zijn onder meer leeftijd en opleiding. In Zuid-Limburg wonen bijvoorbeeld relatief veel ouderen. Verder zijn de inwoners gemiddeld minder hoog opgeleid dan bijvoorbeeld in de regio Utrecht. Hoe hoger opgeleid, des te beter de gezondheid; mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden.

Van alle ondervraagde volwassenen ervaart driekwart zijn gezondheid als goed tot zeer goed. Toch voelt eenderde zich door gezondheidsproblemen „beperkt” in „reguliere activiteiten”. Ook geeft eenderde aan één of meer aandoeningen te hebben.

Van de mensen met een aandoening zegt ruim een kwart als gevolg daarvan „geen beperking” te ondervinden. CBS-onderzoeker Tanja Traag: „Mensen wijten hun beperking bijvoorbeeld aan ouderdom. Dat zien ze zelf niet per se als een aandoening.” Bijna de helft van de mensen met een aandoening ervaart de eigen gezondheid als goed tot zeer goed. „Dat kan goed samen gaan”, zegt Traag. „Mensen kunnen bijvoorbeeld blind zijn, maar hun gezondheid toch als heel goed ervaren.”

Klaas Jan Hajema, epidemioloog van de GGD in Zuid-Limburg, noemt de lagere sociaal-economische status van de bewoners als belangrijke verklaring voor de mindere gezondheid. Ze zijn relatief vaak arbeidsongeschikt of werkloos, participeren minder in de maatschappij. Daar lijdt ook de „leefstijl” onder. „Mensen roken meer, bewegen minder, hebben relatief vaker te kampen met overgewicht.”