Justitie

Rapport oordeelt stevig over NFI

De organisatie- en werkcultuur bij het Nederlands Forenisch Instituut (NFI) vertoont grote gebreken. Medewerkers voelen zich vaak onveilig, er heerst achterdocht en er ontstaan voortdurend conflicten. Ook bestaat er een grote kloof tussen personeel en leidinggevenden. Dat staat in een woensdag verschenen rapport dat in opdracht van het ministerie van Justitie is gemaakt. Begin 2015 luidden medewerkers al de noodklok over zware bezuinigingen, waardoor het werk van het NFI in het gedrang zou komen. De problemen verergerden daarna, maar medewerkers zouden onder druk worden gezet hierover niet naar buiten te treden. (NRC)