Rusland

Gerechtshof Amsterdam: Yukos opzettelijk kapot gemaakt

In een opmerkelijke uitspraak heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep bepaald dat het faillissement van de Russische oliemaatschappij Yukos en de veiling van de bedrijfsonderdelen „strijdig” zijn geweest met de Nederlandse openbare orde. Het hof stelt dat de Russische overheid het faillissement bewust heeft uitgelokt door onwettige en onbetaalbare belastingaanslagen op te leggen, en dat de curator niet bevoegd was om de bedrijfsonderdelen te veilen. „De gevoerde procedures voldeden op meerdere punten niet aan de eisen van behoorlijke rechtspleging.” Met deze uitspraak zegt het hof in feite dat de Russische overheid het bedrijf van Michaïl Chodorkovski heeft onteigend.

Yukos pagina E5