‘Ouder zonder verblijfsrecht mag in Nederland blijven’

Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie. Het gaat om gevallen waarin een kind dat EU-burger is anders de EU zou moeten verlaten.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Niet-Europese ouders mogen in de Europese Unie blijven als ze een Europees kind hebben dat afhankelijk van ze is. Dat oordeelde het Europese Hof van Justitie op woensdag. Het gaat om gevallen waarin de andere ouder wél burger is van een EU-lidstaat.

Het Hof deed die uitspraak in een zaak om een Venezolaanse vrouw die op toeristenvisum naar Nederland is gekomen en vervolgens is gebleven. Zij kreeg in 2009 met een Nederlandse partner een kind dat de Nederlandse nationaliteit heeft. In 2011 verliet zij haar partner en vertrok met het kind uit Duitsland, waar ze toen woonde. De vader had niks meer met de opvoeding van het kind te maken. Ze probeerde vervolgens kinderbijslag aan te vragen in Nederland, maar dat werd geweigerd omdat ze geen verblijfsvergunning heeft.

Voor haar en zeven andere Nederlandse moeders in vergelijkbare situaties stapte de Centrale Raad van Beroep naar de Europese rechter. Die oordeelt nu dat de overheid moet onderzoeken of het kind bij uitzetting van de moeder niet ook noodgedwongen de EU zou moeten verlaten. Dat mag namelijk niet: dat zou betekenen dat het kind de rechten die het als EU-burger heeft wordt ontzegd, concludeerde de rechter.

Belang van het kind

De uitspraak geldt voor alle Europese lidstaten. Lidstaten zullen vanaf nu onder andere moeten onderzoeken in hoeverre de Europese ouder voor het kind kan of wil zorgen.

De Nederlandse overheid gaf in het verleden de ouderlijke macht altijd aan de Nederlandse partner, ongeacht of die voor het kind wilde of kon zorgen. Belangengroep Defence for Children, die de ouders steunde, reageerde bijzonder positief op de uitspraak:

“Het Hof van Justitie zet nu een streep door [het Nederlands beleid] en stelt het belang van het kind voorop. De overheid moet onder andere kijken naar de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind en het risico voor het evenwicht van het kind wanneer deze van de ouder wordt gescheiden. Dit doet Nederland tot op heden niet en de uitspraak heeft daarom grote consequenties voor het Nederlandse beleid.”