Betere scores Centrale Eindtoets dan vorig jaar

De gemiddelde behaalde score ligt dit jaar met 535,6 iets hoger dan in 2016, toen gemiddeld 534,9 werd behaald.

Foto Koen van Weel/ANP

De Centrale Eindtoets, in de meeste gevallen de Cito-toets, in het basisonderwijs is dit jaar beter gemaakt dan in 2016, zo blijkt uit gegevens van het College voor Toetsen en Examens. Woensdag wordt de uitslag van de toets voor basisscholen beschikbaar.

In 2017 namen in totaal 121.516 leerlingen op 4.434 scholen deel aan de Centrale Eindtoets. Op basis van de toetsresultaten krijgt iedere leerling een score op een schaal van 501 tot 550. De gemiddelde behaalde score ligt dit jaar met 535,6 iets hoger dan in 2016, toen gemiddeld 534,9 werd behaald. Vijf leerlingen maakten de toets foutloos, tegenover 0 in 2016.

Sinds 2015 wordt de eindtoets niet meer afgenomen in februari maar in april, waardoor het toetsresultaat geen rol meer speelt bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat leerlingen vóór 1 maart van hun basisschool krijgen. Niettemin wordt op basis van het toetsresultaat nog altijd een best passend brugklastype geadviseerd, bij wijze van second opinion. Die adviezen zijn dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Iets meer leerlingen kregen een advies voor vwo en iets minder leerlingen een advies voor de vmbo basisberoepsgerichte leerweg.

Lees ook: Hoe goed scoor jij op de verschillende eindtoetsen?

Heroverweging

Krijgt een kind op basis van de eindtoets een hoger schooladvies dan eerder door de school is verstrekt, dan moet het aanvankelijke advies door de school worden heroverwogen. Dit jaar was dat het geval bij 37,1 procent van de leerlingen, een percentage dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren.

Waardoor de gemiddelde score dit jaar hoger ligt kan het College voor Toetsen en Examens nog niet zeggen. Mogelijk heeft het te maken met verschuivingen in de populatie, maar omdat een analyse hierover nog ontbreekt kan het college nog geen conclusies trekken.

Lees ook: Niveau schooladvies varieert per eindtoets

Basisscholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen. Sinds 2015 kunnen ze daarbij kiezen uit zes toetsen, waarbij de door de overheid verstrekte Centrale Eindtoets de meest gebruikte is. Wel nam het aantal scholen dat voor de Centrale Eindtoets kiest dit jaar flink af: van 5.257 scholen in 2016 naar 4.434 scholen dit jaar.

In januari bleek uit onderzoek in opdracht van inmiddels demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) dat de verschillende eindtoetsen verschillende uitkomsten over het niveau van een leerling opleveren. Een expertgroep die door het ministerie is ingesteld onderzoekt sindsdien hoe de verschillen tussen de toetsen kunnen worden weggewerkt.