Werknemers zekerder over behoud van baan

Ongeveer een kwart vreesde vorig jaar werkloos te worden, tien procentpunt minder dan in 2013.

Het hoofdkantoor van uitkeringsinstantie UWV in Amsterdam.
Het hoofdkantoor van uitkeringsinstantie UWV in Amsterdam. Foto Marcel Antonisse / ANP

Nederlanders die in loondienst werken, hebben minder angst voor het verlies van hun baan dan vier jaar geleden. Ongeveer 24 procent van de werknemers van tussen de vijftien en vijfenzestig jaar, vreesde vorig jaar op straat te worden gezet. In 2013 piekte het wantrouwen dankzij de economische crisis nog op 34 procent.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. De grootste onzekerheid heerst in de financiële sector. Daar was één op de drie werknemers bang zijn baan te verliezen. Dat is nog altijd minder dan in 2013. Toen ging het om 43 procent.

Banken

Gezien de grootscheepse reorganisaties die veel banken momenteel doorvoeren, is het geen verrassing dat hun werknemers vaak twijfelen over hun toekomst. ING, Rabobank en ABN Amro schrappen de komende tijd elk enkele honderden tot enkele duizenden banen. Uitkeringsinstantie UWV voorspelt dat de werkgelegenheid in de financiële sector dit jaar met 16 procent daalt. Bankmedewerkers die zonder werk komen te zitten, hebben bovendien de laagste kans van alle werklozen om weer een baan te vinden.

Lees ook: Personeel ING heeft plan B én C nodig

Mensen die werken in de landbouw en de visserij voelen zich het meest zeker over het behoud van hun baan. Eén op de acht werknemers in die sector vreesde in 2016 voor baanverlies. Opvallend is ook het relatief grote vertrouwen onder detailhandelpersoneel. 20 procent was daar bang ontslag te krijgen, 10 procentpunt minder dan drie jaar eerder.

Webshops

Die daling reflecteert het feit dat de omzet in de tijdens de crisis veelgeplaagde detailhandel weer stijgt. Het aantal banen in de sector neemt ook weer toe, ondanks faillissementen van traditionele winkelketens. De banengroei komt vooral op het conto van kleinere winkels en webshops.

Werknemers werden in 2016 ook iets minder van hun stuk gebracht door onrust in hun bedrijf. Zo vreesde in 2013 bij organisaties waar gedwongen ontslagen vielen, 52 procent van het personeel voor een onvrijwillig vertrek. Drie jaar later was dat nog 44 procent. Bij ondernemingen waar grote reorganisaties werden doorgevoerd, daalde de angst voor werkloosheid van 45 naar 36 procent.

Lees ook: De magische grens is bereikt: 499.000 werklozen. En nu?

Het aantal werklozen zakte in november vorig jaar voor het eerst sinds 2012 onder de half miljoen. Het Centraal Planbureau verwacht dat die afname doorzet. De werkloosheid daalde in 2016 in alle provincies. Met name in Limburg vonden meer mensen een baan. In Groningen was de werkloosheid het hoogst.