Veel meer geslachtswijzigingen na wetswijziging

Waar in de periode 2007 tot 2014 jaarlijks circa 80 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden, steeg hun aantal in het jaar 2015 naar 770.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Het aantal mensen dat officieel hun geslacht heeft laten aanpassen is na de invoering van de zogeheten transgenderwet in 2015 sterk gestegen, zo blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Waar in de periode 2007 tot 2014 jaarlijks rondom de 80 mensen hun geslachtsregistratie wijzigden, steeg hun aantal in het jaar 2015 naar 770.

Tot 2014 moesten mensen die hun geslacht in officiële documenten wilden laten wijzigen aan bepaalde eisen voldoen, zoals het hebben ondergaan van een geslachtsoperatie en een gang naar de rechter. Na de invoering van de transgenderwet is alleen nog een deskundigenverklaring vereist, wat de flinke stijging kan verklaren. De groep die na de wetswijziging hun geslacht liet aanpassen is bovendien een stuk jonger en vaker laagopgeleid dan vóór 2014, wat volgens het SCP kan samenhangen met het verlagen van de drempel.

Lees ook: Transgender op de werkvloer is nog vaak een taboe

Kwetsbare positie

Transgenders zitten over het algemeen in een kwetsbaarder sociaaleconomisch positie dan gemiddeld, constateert het SCP. Ze hebben vaker een laag inkomen en Geen vaste baan, wat mogelijk samenhangt met vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Het aantal gehuwden ligt onder transgenders beduidend lager dan het Nederlands gemiddelde: 14 procent tegenover 44 procent. Ze voeren vaker een eenpersoonshuishouden en wonen bovengemiddeld vaak in stedelijke gebieden, mogelijk omdat daar meer ruimte is voor genderdiversiteit.

De meeste transgenders die hun geslacht in de periode 1995 tot 2015 aanpasten, wijzigden van een man naar een vrouw (60 procent). Dat kan volgens het SCP te maken hebben met de scherper gedefinieerde genderrollen voor mannen. Voor “vrouwen met een mannelijke genderidentiteit” is het volgens het SCP mogelijk makkelijker zich in de samenleving thuis te voelen zonder wettelijke geslachtswijziging.