Sekse tien keer vaker gewijzigd na nieuwe wet

Transgenderwet

Het aantal mensen dat de registratie van zijn of haar geslacht heeft laten aanpassen, is na invoering van de ‘transgenderwet’ in 2015 vertienvoudigd. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen. Van 2007 tot en met 2014 lieten jaarlijks zo’n tachtig mensen hun geslacht in officiële documenten wijzigen, in 2015 steeg dit aantal naar 770.

Een mogelijke verklaring is dat de registratiewijziging eenvoudiger is geworden, zegt het SCP. Voorheen moesten mensen aan bepaalde eisen voldoen, zoals een geslachtsoperatie en een gang naar de rechter. Met de transgenderwet is alleen een deskundigenverklaring vereist. De groep die na de wetswijziging het geslacht liet aanpassen, is jonger en vaker laagopgeleid. Ook hieruit blijkt dat de drempel lager is geworden, zegt het SCP. De meeste transgenders veranderen hun geslacht van man naar vrouw: tussen 1995 en 2015 ging het om 60 procent.

Transgenders zitten vaker in een kwetsbare sociaal-economische positie, aldus het SCP. Ze hebben relatief vaak een laag inkomen, en minder vaak een vaste baan of eigen bedrijf. Vooroordelen en discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen dit verklaren.