Onderwijs

Minder kinderen krijgen ADHD-medicijn

Er wordt een keerpunt bereikt in het massale voorschrijven van pillen om ongewenst gedrag van schoolkinderen te reguleren. Verscheidene scholen zoeken naar alternatieven voor medische behandeling van kinderen die druk zijn of zich op een andere manier afwijkend gedragen.

Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is onder leiding van hoogleraar Jaap Oosterlaan een programma „druk-in-de-klas” ontwikkeld om meer rust te brengen in de klas. Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken aan een dergelijk project. De bedoeling is om deze methoden wetenschappelijk te toetsen.

Het gebruik van Ritalin en Concerta tegen ADHD door kinderen tot 15 jaar is sinds 2014 met enige procenten per jaar aan het dalen, blijkt al uit berichtgeving in het Pharmaceutisch Weekblad vorig jaar. Dit gebruik was van 2003 tot 2013 juist verviervoudigd. Volgens de Gezondheidsraad slikt bijna 4,5 procent van jongeren van 4 tot en met 18 middelen tegen ADHD.

De afgelopen jaren zijn er twee nieuwe wetten ingevoerd om de groei van het gebruik van zorg door jongeren in de hand te houden. Het ‘passend onderwijs’ moet zoveel mogelijk leerlingen met een beperking in reguliere basisscholen onderbrengen. Ook is de jeugdhulp gedecentraliseerd. Dit heeft nog niet geleid tot verminderd gebruik: 11 procent van jongeren krijgt jeugdhulp.

Rust en regelmaat in plaats van Ritalin pagina 10-11
    • Maarten Huygen