Onderwijs

Aantal kinderen met medicijn tegen ADHD blijft dalen

Er wordt een keerpunt bereikt in het massale voorschrijven van pillen om ongewenst gedrag van schoolkinderen te reguleren. Verscheidene scholen zoeken naar alternatieven voor medische behandeling van kinderen die druk zijn of zich op een andere manier afwijkend gedragen. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam is een programma „druk-in-de-klas” ontwikkeld om meer rust te brengen in de klas. Ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken aan een dergelijk project. Het gebruik van Ritalin en Concerta tegen ADHD door kinderen tot 15 jaar daalt sinds 2014 met enige procenten per jaar. Volgens de Gezondheidsraad slikt bijna 4,5 procent van de 4 tot 18-jarigen middelen tegen ADHD. (NRC)

Geen Ritalin, maar rust en regelmaat pagina 10-11