Werkgevers alsnog achter WW-uitkering van drie jaar

Sociale zekerheid Werkgevers stemmen alsnog in met eerdere afspraak. De lengte van de WW-uitkering gaat niet terug naar twee jaar.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Werkgevers gaan alsnog akkoord met een langere WW voor langdurig werklozen. VNO-NCW en MKB Nederland hebben na een extra bestuursvergadering ingestemd met het plan om de huidige uitkering te verlengen van twee naar drie jaar. Dat maakten de werkgeversorganisaties maandagavond bekend.

Verlenging van de uitkering was in 2013 reeds afgesproken in het Sociaal Akkoord, maar desondanks lagen werkgevers de afgelopen tijd dwars – tot onvrede van de vakbonden. Zij legden het polderoverleg in de Sociaal Economische Raad (SER) over hervormingen op de arbeidsmarkt stil.

Lees ook ‘De werkgevers zetten de polder onder water’

In 2012 besloot het kabinet in het regeerakkoord de Werkloosheidswet (WW) te versoberen. De maximale duur werd beperkt van 38 maanden naar 24 maanden en de bijl werd gezet in het basisprincipe dat 1 jaar werken recht gaf op 1 maand WW.

Vakbonden waren het oneens met de ingreep van het huidige demissionaire kabinet en spraken met werkgevers af dat de oude ‘lange’ WW-uitkering weer in ere hersteld zou worden via cao-afspraken.

Administratieve last

Ondanks die afspraak lagen werkgevers recent dwars. Dat is opvallend omdat zij niet opdraaien voor de rekening. Werkgevers betalen de eerste twee jaar van de WW, maar het ‘nieuwe’ derde jaar zal worden opgehoest door de werkenden zelf via een extra premie die maandelijks wordt verrekend via de loonstrook.

Het gaat daarbij om een premie van ongeveer 0,3 procent in 2018 van het bruto salaris, oplopend tot 0,6 procent in 2022. Dat is bij een modaal jaarinkomen van 37.000 euro bruto aanvankelijk 111 euro per jaar.

Ondanks dat zij de rekening niet hoeven te betalen bestonden er binnen de achterban van VNO-NCW en MKB Nederland veel vragen over de regeling, mede vanwege de administratieve last. Ook vreest men dat vakbonden de nieuwe premie voor werknemers later via cao-onderhandelingen alsnog terug proberen te eisen.

De werkgevers meldden maandagavond in een persbericht akkoord te zijn mits de regeling niet leidt tot extra administratieve last en ze de garantie krijgen dat die niet alsnog op hun bord terechtkomt.